.

© Copyright – EtableringUtomlands.se
Ny arbetslöshetsstatistik för EU27

Ny arbetslöshetsstatistik för EU27

Publicerat av Tony Harkén fredag, 06 juli 2012.

Det var stora regionala skillnader vad gäller arbetslösheten inom EU27 för 2011.

Lägst arbetslöshet hade Salzburg med sina 2,5 procent och högst 30,4 procent i Andalucia enligt färsk statistik från Eurostat – Regional Arbetslöshet 2011

Publicerat av

Tony Harkén

danmark

Klockan i Danmark

DK - Time