.

© Copyright – EtableringUtomlands.se

Xi Jinping heralds 'new era' of Chinese power at Communist party congress

Written by Tony Harkén on onsdag, 18 oktober 2017. Posted in Right left 2, Kina, Artiklar om Kina, Main 3

Xi Jinping has heralded the dawn of a “new era” of Chinese politics and power at the start of a historic Communist party congress celebrating the end of his first term in office.

Speaking in Beijing’s Great Hall of the People, at the start of the week-long 19th party congress, Xi told delegates that thanks to decades of “tireless struggle” China stood “tall and firm in the East”.

World Bank assigns $8bn for Silk Road projects

Written by Tony Harkén on onsdag, 13 september 2017. Posted in Kina, Artiklar om Kina, Left 1, Left 2 - 3st

Billions of dollars have been allocated by the World Bank for infrastructure projects in the Chinese Silk Road Economic Belt, according to the bank’s president Jim Yong Kim at the 1+6 roundtable meeting in Beijing.

Investments, particularly in infrastructure, are extremely important. The Chinese initiative of the economic belt of the Silk Road catalyzes infrastructure investments,” he told the heads of major international organizations.

The World Bank will help the countries within the initiative to take maximum advantage of the opportunities provided, in accordance with their own development strategies,” he added.

Read more at - https://on.rt.com/8mz9

Steve Bannon compares China to 1930s Germany and says US must confront Beijing

Written by Tony Harkén on måndag, 11 september 2017. Posted in Kina, Artiklar om Kina, Left 1, Left 2 - 3st

Former senior aide to Donald Trump prepares to visit Hong Kong and warns that China is at ‘economic war’ with America.

Steve Bannon, Donald Trump’s former consigliere, has compared China to 1930s Germany, warning the country could go down the same dark path if the US fails to challenge its rise.

A hundred years from now, this is what they’ll remember — what we did to confront China on its rise to world domination,” Bannon told the New York Times.

Read more at - www.theguardian.com/us-news/2017/sep/11/steve-bannon-compares-china-to-1930s-germany-and-says-us-must-confront-beijing

China to buy over $1tn worth of planes by 2036 as economy expands

on torsdag, 07 september 2017. Posted in Kina, Artiklar om Kina, Left 1, Left 2 - 3st

Economic growth in China has spurred an increasing demand for aircraft, says Boeing.

The US airplane maker has updated China's purchasing forecast to $1.1 trillion in the next two decades.

Boeing estimates China will buy 7,240 aircraft by 2036, 6.3 percent higher than the US company’s previous prediction of 6,810 planes last year.

Read more at - https://on.rt.com/8mc3

New Balance vinner stort varumärkesmål i Kina

Written by Tony Harkén on måndag, 04 september 2017. Posted in Kina, Artiklar om Kina, Main 2, Main 8 - 3st

Den amerikanska skotillverkaren New Balance har vunnit ett väldigt betydelsefullt varumärkesmål i Kina.

En domstol utanför Shanghai har dömt tre kinesiska företag att betala över 12 miljoner kr i skadestånd och rättegångskostnader efter att ha begått varumärkesintrång i New Balance's "N"-logotyp.

Skadeståndet är enligt New York Times det största för ett varumärkesintrång som har betalats ut i Kina till ett utländskt företag.

Läs mer på - http://groth.se/news/new-balance-vinner-stort-varumarkesmal-i-kina/

China trade healthier than expected

Written by Cecilia Helland on onsdag, 14 juni 2017. Posted in Kina, Artiklar om Kina, Left 1, Left 2 - 3st

China's exports and imports rose by more than forecast in May, indicating that economic growth remains resilient amid concerns about a slowdown.

Exports rose by 8.7% from a year ago in US dollar terms, beating estimates of 7%, after strong demand from Europe.

Imports shot up by 14.8%, compared with estimates of 8.5%, thanks to purchases of processing and assembly products.

Overall, China's trade surplus widened to $40.8bn (£31.5bn) from $38bn in April.

Read more at - www.bbc.com/news/business-40197819

Russia-China trade to hit $80bn by 2018

Written by Cecilia Helland on tisdag, 16 maj 2017. Posted in Kina, Artiklar om Kina, Left 1, Left 2 - 3st

The Chinese spokesman said that "in the first four months of this year, Russian-Chinese trade grew at a very fast pace and its turnover increased by 26 percent to almost $25 billion.”

He added that "Russian exports to China rose by 33 percent in January-April while deliveries of Chinese goods to Russia expanded by 22 percent.”

Read more at - https://on.rt.com/8bp3

SEB:s China Financial Index: Stark orderingång för nordiska företag i Kina

Written by Tony Harkén on onsdag, 15 mars 2017. Posted in Kina, Artiklar om Kina, Main 1, Right bottom - 8st

SEB:s undersökning, China Financial Index, visar att nordiska och tyska företagare fortsätter att se ljust på företagsklimatet i Kina.

•                     Stark försäljningsökning trots osäkerhet

•                     Materialkostnader är nu en nyckelfråga

•                     Ökning i lönenivåer och nyanställningar

•                     Fortfarande förväntar sig klar majoritet av bolagen att den kinesiska valutan försvagas ytterligare

De är positivare i termer av nyanställningar, ökande investeringar och försäljning men vinstprognoserna är oförändrade jämfört med den förra undersökningen som gjordes i september 2016.

SEB:s China Financial Index ökar i mars till 61,6 från 58,6 i september 2016 och 56,2 för ett år sedan. Tydligt i rapporten är ett fortsatt ökande gap mellan tillverkningssektorn och servicesektorn där servicesektorn är fortsatt mer positiv. Senaste tidens ekonomiska statistik i Kina pekar på samma utveckling. Det officiella inköpschefsindexet (PMI) visade 51,7 i februari, vilket är en ökning från 51,0 i januari och är klart högre än för ett år sedan. Samma index för tjänstesektorn som nyligen publicerades är betydligt högre än för ett år sedan dock ned något till 54,2 från 54,6 i januari i år.

Högre försäljning och vinster trots oro för kundefterfrågan och materialkostnader

Tre av fyra av de tillfrågade företagen i undersökningen förväntar sig en ökad försäljning under de kommande sex månaderna. Samtidigt är vinstförväntningarna oförändrade jämfört för sex månader sedan. En majoritet av företagen som arbetar med service och konsumentprodukter förväntar sig ökande vinster. Kundefterfrågan fortsätter att vara den viktigaste faktorn för de tillfrågade företagen. Ett av fyra företag ser konkurrens som största källa till oro. En faktor som sticker ut är oron för ökande materialkostnader. För ett av fyra företag är detta den främsta källan till oro, en ökning från mycket låga nivåer från rapporten som gjordes i september samt för ett år sedan. Detta kan kanske förklaras av ökade råvarupriser under de senaste månaderna, särskilt i olja, koppar och järnmalm. Ökande inköpspriser kan vara en bidragande orsak till pressade vinster.

-Vi ser ett väsentligt förbättrat företagsklimat för våra nordiska och tyska företag i Kina. Det är fortfarande lite förvånande med tanke på underliggande problem som såsom hög belåning, valutavolatilitet och ökande regleringar. Utsikterna för försäljning, anställningar och investeringsprognoser ökar, men vinstprognoserna är oförändrade. Likt tidigare rapporter ser vi att branscher påverkas olika. Utmaningarna fortsätter för tillverkningsindustrin medan tjänstesektorn fortsätter att växa, säger Niina Äikäs, chef för SEB i Shanghai.

-Ett trendbrott från förra rapporten är högre löneökningar och ökande nyrekryteringar. Cirka hälften av företagen planerar nyanställningar, en ökning från cirka en tredjedel för sex månader sedan. Färre företag planerar att minska sin personal. Och hälften av de tillfrågade företagen förväntar sig löneökningar på 5-6 procent. Ökande löne- och materialkostnader ligger i linje med nyligen publicerad data som visar en högre inflationsnivå i Kina. Inflationstakten har gradvis ökat de senaste åren och SEB förväntar sig att inflationen ligger på 2,5 % 2017. Om inflationen driver upp räntorna så kan det göra de höga skuldnivåerna i Kina svåra att hantera och orsaka finansiell instabilitet.

Investeringsplanerna för de kommande sex månaderna ökar något. Nära hälften av företagen anger att de planerar måttliga investeringsökningar. En annan sak värt att påpeka är behovet av valutasäkring som minskar kraftigt. Detta är något förvånande eftersom volatiliteten i den kinesiska valutan har ökat markant. Nästan två tredjedelar förväntar sig att valutan kommer att försvagas ytterligare mot den amerikanska dollarn.

-Företagen som deltar i undersökningen är fortfarande mycket optimistiska men den senaste tidens osäkerhet har i viss mån hämmat nya investeringar och tillväxtplaner. Det finns potentiella tecken på stigande inflation, till följd av högre råvarupriser och högre lönetillväxt. Dessutom är materialkostnader en ökande oro. Men företag vi talar med säger fortfarande att den kinesiska marknaden har stor strategisk betydelse och att de är långsiktigt positiva, säger Niina Äikäs.

Detta är den sjuttonde publiceringen av SEB:s China Financial Index, en unik undersökning som publiceras halvårsvis. Syftet är att spegla förändringar i uppfattning bland nordiska och tyska företag i Kina och underlätta förståelsen för den ekonomiska och finansiella utvecklingen i landet. Undersökningen, som genomfördes mellan 13 och 26 februari 2017 omfattar totalt 13 frågor och täcker områden som till exempel affärsklimat, investeringsplaner, anställningsplaner samt synen på valutor. Ett index över 50 indikerar ett övergripande positivt sentiment.

Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på www.sebgroup.com\press

China unseats eurozone as world’s largest banking system

Written by Cecilia Helland on tisdag, 07 mars 2017. Posted in Kina, Artiklar om Kina, Left 1, Right bottom - 8st

New analysis by the Financial Times shows China's banking system has overtaken the eurozone to become the worlds biggest by assets.

The status reflects the country’s increasing global influence and its reliance on growth driven by debt.

According to FT, China’s GDP surpassed the EU’s in 2011 at market exchange rates, but its banking system did not take over the top spot until the end of last year.

Read more at - https://on.rt.com/84vk

Kinaschack om elpriset

Written by Cecilia Helland on torsdag, 02 mars 2017. Posted in Kina, Artiklar om Kina, Main 4, Main 8 - 3st

Små rörelser i kinesisk politik kan skapa krusningar i Asien, men slå in över Europas energimarknad som en flodvåg.

Grossistpriset för el för februari hamnade i snitt på 28,6 öre/kWh för Norden. Detta är högre jämfört med februari månad de tre föregående åren, men fortfarande är priset 13 procent lägre än genomsnittet för februari de senaste tio åren.

Nordnorge har varit den stora prisvinnaren denna vinter. Mycket vatten och snö i norr gör att produktionspressen är större där. De högsta priserna hittar vi som vanligt i Finland och södra Sverige. Mer manöverutrymme på elmarknaden i Europa har lett till att prisskillnaden mellan Frankrike och Tyskland nu har minskat. Även skillnaden mellan Tyskland och Norden har krympt från 75 procent i januari till 33 procent i februari. I Tyskland gav mycket vind i slutet av februari så låga energipriser att exporten från Norden vändes till import under enskilda perioder.

Kineserna har ett fast grepp om vårt elpris
På världsmarknaden är det kinesisk planekonomi och utrikespolitik som i hög grad styr kolpriset. I början av 2016 kom kinesiska marknadsregleringar som under loppet av året gav en fördubbling av kolpriset. Myndigheterna insåg efterhand att de hade tagit i för hårt och reverserade åtgärderna så att priset gick ner igen.

Nu spekulerar alltfler om huruvida Kina kommer att återinföra regleringarna för att hålla kolpriset under kontroll. Kolpriset stiger nu på grund av spekulationer kring dessa regleringar. Kolmarknaden i Kina har också blivit stramare på grund av importstopp av kol från Nordkorea på grund av Kim Jong-uns provokationer.

Båda dessa händelser har bidragit till att trissa upp kolpriset med cirka 10 procent hittills i år. Därför är det nu dyrare för europeiska kolkraftsproducenter att producera el och många räknar även med högre elpriser under den närmaste framtiden.

Mongstad lägger ner elproduktionen
I likhet med gaskraftverket på Kårstø, som kastade in handduken 2014 efter flera förlustfyllda år, har gaskraftverket på Mongstad nu beslutat sig för att avveckla sin elproduktion. Mongstad har haft en årlig produktion på runt 1 TWh som nu försvinner. Detta kommer att påverka marknaden i viss grad, men det är svårt att säga hur stor effekten blir. Sett i förhållande till utbyggnaden av ny förnybar energi i Norden de senaste åren, är den volym som går förlorad från Mongstad inte så stor.

Bild - Kineserna har ett fast grepp om vårt elpris, skriver Andreas Myhre, elhandelschef på LOS Energy.

Social media giant plans European expansion

Written by Cecilia Helland on torsdag, 02 mars 2017. Posted in Kina, Artiklar om Kina, Main 2, Main 5 - 3st

A few years ago, when European consumers were making payments with credit or debit cards, Chinese people were still carrying around wallets stuffed with cash.

Today, following the rise of the smartphone, most Europeans are still using bank cards but Chinese buyers have made things easier by embracing the social media platforms on their phones. Their mobile activities include hailing taxis, buying breakfast, snagging luxurious brands, reserving hotels and booking flights. For many, cash is no longer necessary.

WeChat, a unit of China's internet giant Tencent, boasts 800 million active usersthe equivalent of the population of the European Union and United States combined. It has taken the lead in offering more than chatting and communication.

Read more at - http://europe.chinadaily.com.cn/world/2017-02/28/content_28381050.htm

Vietnam to legalize gambling by locals next month

Written by Tony Harkén on måndag, 20 februari 2017. Posted in Kina, Artiklar om Kina, Left 1, Left 2 - 3st

Vietnam will lift its ban on gambling next month, allowing citizens to stake their fortunes at casinos and bet on soccer games, horse races, dog races and other sports.

The move is aimed at stemming a massive outflow of money through overseas gambling by Vietnamese, who now spend hundreds of millions of dollars annually placing bets in other countries and regions, including Cambodia and Macau.

Read more at - http://asia.nikkei.com/Politics-Economy/Economy/Vietnam-to-legalize-gambling-by-locals-next-month

China to overtake US as nation with biggest nuclear power capacity by 2026: research

Written by Tony Harkén on onsdag, 15 februari 2017. Posted in Kina, Artiklar om Kina, Left 1, Left 2 - 3st

Beijing, which has 20 reactors under construction, with another 176 planned or proposed, is committed to boosting nuclear power to reduce reliance on coal.

China’s rapid nuclear expansion will result in it overtaking the United States as the nation with the largest atomic power capacity by 2026, according to BMI Research.

The world’s second biggest economy would almost triple its nuclear capacity to nearly 100 gigawatts by 2026, making it the biggest market globally, analysts said in a note dated on January 27.

Read more at - www.scmp.com/news/china/policies-politics/article/2066850/china-overtake-us-nation-biggest-nuclear-power-capacity

China to become #1 economy by 2050

Written by Tony Harkén on onsdag, 08 februari 2017. Posted in Kina, Artiklar om Kina, Left 1, Left 2 - 3st

US to fall behind India, Russia to top Europe – PwC

Over the next three decades, the global economy will be dominated by China, and the US economy will lose steam and fall behind India, says consulting firm PricewaterhouseCoopers (PwC).

Russia will become the leading European economy ahead of Germany, UK, and Italy with GDP of $7 trillion, according to a PwC report.

The report, called "The long view: how will the global economic order change by 2050?," ranked 32 countries, based on their projected Gross Domestic Product by Purchasing Power Parity (PPP).

PwC concluded that by 2050, China’s GDP would reach $58.5 trillion, India, over $44 trillion, while the US will have a $34.1 trillion economy.

Read more at - https://on.rt.com/82jk

Beijing warns against trade war and protectionism

Written by Tony Harkén on onsdag, 18 januari 2017. Posted in Kina, Artiklar om Kina, Left 1, Left 2 - 3st

In his debut at the World Economic Forum in Davos, Chinese President Xi Jinping defended globalization and warned that no one would win in a trade war.

Xi said economic integration has powered global growth and improved the lives of millions.

“It is true that economic globalization created new problems, but this is no justification to write off economic globalization altogether. Rather we should adapt to and guide economic globalization, cushion its negative impacts and deliver its benefits for all countries,” said Xi, marking the first Davos visit by a Chinese head of state.

Read more at - https://on.rt.com/80jq

McDonald’s sells its China business in $2bn deal

Written by Tony Harkén on måndag, 09 januari 2017. Posted in Kina, Artiklar om Kina, Left 1, Right bottom - 8st

Fast food giant McDonald’s has agreed to sell the controlling stake in its China and Hong Kong business to state-owned Chinese conglomerate Citic and US private equity firm Carlyle Group. The deal is part of the company’s plans to streamline operations.

It still needs approval from regulators and is expected to be completed by mid-2017.

Citic and its investment management unit Citic Capital will have 52 percent share of the partnership while Washington-based Carlyle will take a 28 percent stake.

McDonald's will keep the remaining 20 percent of the China business. The company originally wanted to raise up to $3 billion from the sale but later decided to keep a minority stake; sources told Reuters.

Read more at - https://on.rt.com/7zu4

kina

Klockan i Hong Kong, Kina

CN - Time