.

© Copyright – EtableringUtomlands.se

Hur kan språket påverka affärerna?

onsdag, 29 september 2010.

Språket och språklig kompetens har fått en alltmer strategisk betydelse hos företag runt om i världen. En ökad internationalisering och den europeiska marknadens utbredning är bara några orsaker till detta. Språket eller snarare brist på språklig kompetens är hinder som kan leda till att företag förlorar affärer.

En undersökning som gjorts på uppdrag av Europeiska kommissionen* visar att 11% av små- och medelstora företag inom EU har förlorat affärer på grund av bristande språkkunskaper.

I Sverige var motsvarande siffra hela 20%. 11% innebär nästan 1 miljon företag runt om i EU-länderna.

I pengar räknat så har vart och ett av dessa företag i genomsnitt förlorat affärer till ett värde av 325 000 - under en treårsperiod. Språket har helt enkelt utvecklats till att bli en affärskritisk faktor.

I Sverige lever vi ofta i villfarelsen att det räcker med engelska för att klara sig ute i stora världen. Detta kan straffa sig i form av de affärer vi förlorar till mer språkkompetenta konkurrenter.

Engelska är helt riktigt fortfarande det viktigaste språket, men spanskan gäller för den växande latinamerikanska marknaden, ryskan gäller i Östeuropa, samtidigt som kinesiskan och arabiskan får en allt större betydelse.

Statistik visar också att engelskans betydelse som enda språk inom världshandeln och internettrafik har minskat, från 51% år 2000 till 29% år 2009.

Allt detta visar att flerspråkighet har blivit en framgångsfaktor för en lyckad exportsatsning. Undersökningen på uppdrag av Europeiska kommissionen rekommenderar företagen att se just flerspråkigheten strategiskt genom att anställa personal som har exportmarknadens språk som modersmål, anställa personal med språkkunskaper och vidareutveckla dessa kunskaper, anlita översättare och tolkar samt använda de datorbaserade språkstöd som finns på marknaden

Cirka hälften av de deltagande små- och medelstora företagen i undersökningen avsåg att etablera sig på nya exportmarknader inom den närmaste treårsperioden. De såg därmed också att behovet av språkkunskaper kommer att öka.

Detta leder till att de exportföretag som ser strategiskt på flerspråkig kommunikation, som vidsynt kan ta till sig de kompetenser och hjälpmedel som finns inom området, också är de som genomför lyckade exportsatsningar, tar fler marknadsandelar och ökar sin handel med andra marknader.

Flerspråkighet är helt enkelt en viktig framgångsfaktor för lyckade exportsatsningar.

Läs mer om Europeiska kommissionens undersökning härTidigare Krönikor

su

 • Läget i ekonomin - januari

  2018 inleds med en stark utveckling på Stockholmsbörsen och fortsatt positiva framtidsutsikter gällande konjunkturen, detta trots en svag inbromsning av Barometerindikatorn. Läs mer...

 • Democracy Index 2017

  The latest edition of The Economist Intelligence Unit's Democracy Index records the worst decline in global democracy in years. Läs mer...

 • AKTUELLT

  Jobba på Malta

  Det har varit en del prat om Malta och det här med spelbolagen som har sina kontor där nere och gör reklam i svensk TV. Det har skrivits i både Aftonbladet och i Expressen och på många andra håll också om vilken fars det är, det här med spelbolagen. Läs mer...