.

© Copyright – EtableringUtomlands.se

Nopefs VD ger nu över stafettpinnen

Skrivet av Ib Sønnerstad onsdag, 05 september 2012.

Nopefs VD ger nu över stafettpinnen

Sommaren är nu officiellt till ända och företagen har återgått till normal affärsrytm. De Senaste månaderna har präglats av en oerhörd frustration och seghet beträffande läget inom EU.

Skall unionen för många år framöver förbli en kraftigt skuldbelagd och skadskjuten aktör i den globala ekonomin, eller finns det någon vettig lösning i siktet, en kompromiss som alla kunde enas om? Många är de experter som uttalat sig men de tycks heller inte vara eniga sinsemellan. För många nordiska exportföretag utgör den europeiska exporten fortsättningsvis en mycket viktig del av omsättningen. Om exporten till EU börjar urholkas till följd av en mer utbredd recession i området, kan det bli svårt att finansiera den nödvändiga strategiska expansionen till tillväxtmarknader, som trots allt behöver ske och som ska trygga småföretagens framtida existens. En klart utmanande ekvation för SME-bolag med begränsad finansiell kapacitet, i synnerhet när affärsbankerna skärper villkoren för sin kreditgivning.

Denna, rätt mollbetonade reflektion till trots, kan vi på Nopef glädjande nog konstatera, att de nordiska bolagen ännu inte tappat modet beträffande sina internationaliseringsplaner. Ansökningar om villkorslån till förstudier har under detta år ökat med hela 55 procent, vilket är aktningsvärt med tanke på ovan nämnda. Men det tjänar också som en positiv bekräftelse på, att Nopefs efter 30 år har ett erbjudande med bibehållen relevans och växande efterfrågan. De två branscher som klart dominerar statistiken är tjänstesektorn och verkstadsindustrin. Störst är gruppen av ansökarbolag som har 11-50 anställda och riktar in sig på antingen Kina, övriga Asien eller Brasilien.

Sedan början av 2011 har Nopef velat koncentrera sina begränsade resurser på tre satsningsområden: Grön tillväxt, miljöteknik och förnybar energi; nordisk spetskompetens och innovation samt hälsa och välfärd. Det gör vi för vi tror att många av Nordens nuvarande och framtida affärsframgångar till stor del ligger inom branscher som tangerar dessa områden. Tillsvidare har inget tytt på att vi skulle ha bedömt felaktigt.

I och med detta nyhetsbrev vill jag också själv passa på att tacka alla ansökande bolag, offentliga och privata samarbetspartners som jag under tio år på Nopef haft förmånen att träffa och jobba med. Alla inom Nordiska ministerrådet arbetar med tidsbundna arbetskontrakt och det har nu blivit dags för mig att lämna över stafettpinnen till min kommande efterträdare, vars namn jag tyvärr ännu inte kan offentliggöra.

Under min tid har jag sett nära 2 000 ansökningar registreras i Nopef. Av dessa har jag personligen handlagt ca 500. Av det totala antalet ansökningar har ca 6-700 mynnat ut i en slutlig bolagsetablering utomlands. Det har varit spännande och väldigt lärorikt att ha kunnat bistå så många nordiska bolag med förstudiefinansiering i samband med deras viktiga internationaliseringsprocess. Med denna kunskapsbas i ryggsäcken, riktar jag nu blickarna mot nästa utmaning som ännu inte är känd för mig. Men för en trespråkig nordbo faller det sig naturligt, att försöka finna ett nordiskt bolag att göra min insats för. Så ifall just du skulle ha några tankar och idéer kring detta, så tveka inte att kontakta mig.   

Om Krönikören

Ib Sønnerstad

VD - Nopef Nordiska projektexportfonden

Tidigare Krönikor

su

 • Läget i ekonomin - januari

  2018 inleds med en stark utveckling på Stockholmsbörsen och fortsatt positiva framtidsutsikter gällande konjunkturen, detta trots en svag inbromsning av Barometerindikatorn. Läs mer...

 • Democracy Index 2017

  The latest edition of The Economist Intelligence Unit's Democracy Index records the worst decline in global democracy in years. Läs mer...

 • AKTUELLT

  Jobba på Malta

  Det har varit en del prat om Malta och det här med spelbolagen som har sina kontor där nere och gör reklam i svensk TV. Det har skrivits i både Aftonbladet och i Expressen och på många andra håll också om vilken fars det är, det här med spelbolagen. Läs mer...