.

© Copyright – EtableringUtomlands.se

Står Ryssland emot oroligheterna på finansmarknaderna?

Skrivet av Henrik Hjelm tisdag, 30 augusti 2011.

Står Ryssland emot oroligheterna på finansmarknaderna?

Det svänger kraftigt på börserna världen över och ingen marknad tycks visa på några unikt positiva signaler. Var är motorn som ska dra med sig de övriga mot en stabil återhämtning?

För att fokusera på den ryska ekonomin kan man åtminstone konstatera att det inte är därifrån de dåliga nyheterna dominerar för närvarande. Det innebär förstås inte att den ryska marknaden kan stå utanför händelserna, men de problem som dominerar på andra håll med svaga offentliga finanser och svårigheter att nå gemensamma överenskommelser kan inte sägas gälla för Ryssland.

russia-500

Den ryska staten har relativt stabila finanser och det politiska systemet är nu inte känt för att kräva breda uppslutningar i flera led för att bli handlingskraftigt. Rysslands statsskuld uppgick 2010 till ca 10 procent av BNP, så en skuldkris är inte nära förestående och behoven av åtstramningar är inte desamma som i väst.

Ryssland är fortfarande främst en råvaruexportör och en ekonomi som till stor del styrs av omvärldens efterfrågan. Därmed borde man bli minst lika träffad av en global inbromsning i återhämtningen som alla andra. Den inhemska ryska marknaden är inte stor nog att bli världens motor även om den växer alltmer.

USA är inte en stor handelspartner för Ryssland. Man har mer förbindelser med Kina. EU är den största exportmarknaden, så opåverkad av skuldkrisen blir man inte. För Rysslands del kommer oljepriserna att påverka mer än stora svängningar på globala börser.

Sett till aktiemarknader skulle man kunna se att den här gången när det svajar på finansmarknaderna, tycks inte den ryska börsen gå ned mer än andra åtminstone. Det brukar annars vara fallet när marknaden söker sig från risk.

Svenska rysslandsfonder kan visserligen reagera starkare än själva den ryska börsen. Ryssar sparar inte i aktier i någon utsträckning, så eventuella kraftiga kurssvängningar kan förväntas påverka konsumenters efterfrågan endast i mycket begränsad omfattning. Endast 3 procent av hushållen investerar i aktier.

Intressant att se på aktiemarknaderna är också att det inte bara är råvaruföretag som växer. Inom IT exempelvis sker en allt starkare utveckling och de två stora internetföretagen Yandex (sökmotor) och Mail.ru är stora bolag med börsvärden på 11,7 respektive 7,2 miljarder dollar. Inom retail finns Magnit och Dixy Group som exempel på snabbväxande bolag.

Det blir intressant att se hur andra hälften av 2011 utvecklar sig för Ryssland. Ska Sveriges export fortsätta öka dit som den gjorde 2010 med 49 procent? Kommer Ryssland att ta en större andel av Sveriges totala export framöver?

 

Sammanfattning

Den ryska marknaden är inte i centrum för dåliga nyheter för närvarande då det ser alltmer instabilt ut på andra håll ifråga om statsfinanser. Det ska bli intressant att se om Ryssland lyckas skilja sig från mängden den här gången i positiv bemärkelse och inte dras ned lika kraftigt i en eventuell inbromsning som blev fallet förra gången 2008.

 

 

 

 

Om Krönikören

Henrik Hjelm

Eastnet Business Development AB

www.eastnet.se

Tidigare Krönikor

su

 • Läget i ekonomin - januari

  2018 inleds med en stark utveckling på Stockholmsbörsen och fortsatt positiva framtidsutsikter gällande konjunkturen, detta trots en svag inbromsning av Barometerindikatorn. Läs mer...

 • Democracy Index 2017

  The latest edition of The Economist Intelligence Unit's Democracy Index records the worst decline in global democracy in years. Läs mer...

 • AKTUELLT

  Jobba på Malta

  Det har varit en del prat om Malta och det här med spelbolagen som har sina kontor där nere och gör reklam i svensk TV. Det har skrivits i både Aftonbladet och i Expressen och på många andra håll också om vilken fars det är, det här med spelbolagen. Läs mer...