.

© Copyright – EtableringUtomlands.se

Skatt på arbete - internationellt

Written by Tony Harkén on fredag, 04 maj 2018. Posted in Main 1, Sverige, Artiklar om Sverige, Main 1

Under de senaste 15 åren har inkomstskatten sänkts i Sverige. Framförallt i och med jobbskatteavdragets införande 2007.

Fortfarande tillhör dock Sverige de länder som beskattar arbete mest och efter 2014 har inga ytterligare skattesänkningar för löntagare genomförts, istället har det skett vissa höjningar.

Ta del av - https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Skatter/Skatt-pa-arbete/Skatt-pa-arbete-for-lontagare-och-barnfamiljer/

Moms – internationellt

Written by Tony Harkén on måndag, 16 april 2018. Posted in Main 2, Sverige, Artiklar om Sverige, Main 1

I Sverige uppgår momsen i normalfallet till 25 procent. Bland EU-länderna är det endast Ungern som tillämpar en högre skattesats.

Tendensen i EU har dock varit stigande skattesatser under de senaste tio åren.

2018 uppgår den genomsnittliga momssatsenEU till 21,5 procent. Lägst är den i Luxemburg (17 procent) och högst moms har Ungern (27 procent). 

Ta del av - www.ekonomifakta.se/Fakta/Skatter/Skatt-pa-konsumtion-och-produktion/Moms-i-Sverige-och-EU/

Läget i ekonomin – mars

Written by Tony Harkén on onsdag, 11 april 2018. Posted in Right Top, Sverige, Artiklar om Sverige, Main 3

Det första kvartalet är avklarat och högkonjunkturen håller i sig.

Arbetslösheten och varuexporten är nu att betrakta som starka indikatorer samtidigt som inköpschefsindex backar till neutralt.

På hemmaplan bidrar utvecklingen av bostadspriserna till oro samtidigt som tullar skapar osäkerhet i omvärlden.

Läs mer

Sverige behöver en företagsvänlig regering

Written by Tony Harkén on onsdag, 11 april 2018. Posted in Main 3, Sverige, Artiklar om Sverige, Main 1

Det är företagare som skapar jobb och välstånd i Sverige. Ändå är inte jobbskaparnas villkor högst upp på dagordningen. Det vill vi ändra på.

Från norr till söder är vårt land fullt av människor som inte vill någonting hellre än att uppfinna, skapa, förbättra, utveckla och anställa.

Man skulle kunna tro att varje regering ser dessa människor som vårt lands viktigaste resurs – något att värna och vårda. Men så har det tyvärr inte sett ut de senaste åren.

Ta del av - www.svensktnaringsliv.se/fragor/sverige-behover-en-foretagsvanlig-regering/

Läget i ekonomin - Februari

Written by Tony Harkén on tisdag, 20 mars 2018. Posted in Main 4, Sverige, Artiklar om Sverige, Main 1

Högkonjunkturen håller i sig under inledningen av 2018. Även denna månad är sex av tio indikatorer starka och resten neutrala.

Tillväxten var något lägre under 2017 jämfört med 2016 och landade på 2,4 procent.

Ta del av - www.ekonomifakta.se/Artiklar/2018/mars/laget-i-ekonomin-februari/

Storm i skogspolitiken – äganderätten hotas

Written by Tony Harkén on måndag, 19 mars 2018. Posted in Sverige, Artiklar om Sverige, Main 2, Main 7 - 3st

Privata skogsägare blir utan ersättning när staten inför avverkningsförbud. Nu har en kritikstorm blåst upp.

Politikerna skyller på varandra i den infekterade frågan om äganderätt och miljöhänsyn. En spricka framträder mellan regeringspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

Ta del av - www.svensktnaringsliv.se/fragor/foretagsamt-agande/storm-i-skogspolitiken-aganderatten-hotas_698982.html

2017 – ett starkt år för svensk export och import

Written by Tony Harkén on fredag, 16 mars 2018. Posted in Sverige, Artiklar om Sverige, Main 1, Main 5 - 3st

2017 blev ett starkt år för svensk utrikeshandel. Sveriges export av varor och tjänster ökade med 6,2 procent jämfört med 2016.

Importen av varor och tjänster ökade 9,3 procent. Även fjärde kvartalet visade en fortsatt stark ökning av Sveriges utrikeshandel. Det visar Kommerskollegiums rapport över Sveriges utrikeshandel och direktinvesteringar för helåret 2017.

Exporten av varor ökade med 5 procent i volym och 9,6 procent i värde. Verkstadsvaror och kemivaror var de som ökade mest i volym. Tyskland, Norge, Finland och USA var de viktigaste exportmarknaderna 2017. Exporten till Kina ökade med 27 procent (mätt i värde) och flyttar därmed upp från plats tio till plats åtta på listan över Sveriges viktigaste exportmarknaderna.

Importen av varor ökade med 3,9 procent i volym och med 8,7 procent i värde. Importen av energi- och mineralvaror ökade mest mätt i värde medan importen av verkstadsvaror, följt av mineralvaror, ökade mest i volym Störst var den svenska importen från Tyskland, Nederländerna, Norge och Danmark.

Exporten av tjänster ökade med 1,2 procent och importen med 11 procent under 2017. Viktigaste exportmarknaden för tjänster var Norge, Storbritannien och USA. Störst var tjänsteimporten från Storbritannien, USA och Tyskland.

Till rapporten om Sveriges utrikeshandel 2017

E-handeln pressar klädbutikerna – ”Jobb riskerar flytta utomlands”

Written by Tony Harkén on onsdag, 07 mars 2018. Posted in Sverige, Artiklar om Sverige, Main 2, Main 7 - 3st

Många svenska butiker går på knäna i den stenhårda globala konkurrensen. Ett sätt att möta utmaningen är att sänka arbetsgivaravgiften, anser Svensk Handel.

”Den blir en konkurrensnackdel och riskerar leda till att jobb flyttar utomlands på längre sikt”, säger Johan Davidsson, chefsekonom på Svensk Handel.

Ta del av - http://arbetsmarknadsnytt.se/e-handeln-pressar-kladbutikerna-jobb-riskerar-flytta-utomlands/?utm_source=AMN+2017+%231&utm_campaign=adddb7224a-Arbetsmarknadsnytt_734_26_2017&utm_medium=email&utm_term=0_59df570813-adddb7224a-305649465

Läget i ekonomin - januari

Written by Tony Harkén on måndag, 05 februari 2018. Posted in Sverige, Artiklar om Sverige, Main 1, Main 5 - 3st

2018 inleds med en stark utveckling på Stockholmsbörsen och fortsatt positiva framtidsutsikter gällande konjunkturen, detta trots en svag inbromsning av Barometerindikatorn.

I januaris utgåva av Läget i ekonomin bedöms 7 av 10 indikatorer som starka, resterande är neutrala.

Läs mer

"Regeringens vinstförslag bryter mot svensk grundlag"

Written by Tony Harkén on onsdag, 31 januari 2018. Posted in Sverige, Artiklar om Sverige, Main 2, Main 7 - 3st

Regeringens föreslagna vinstbegränsning bryter mot svensk grundlag och med all sannolikhet mot EU:s rättighetsstadga.

Det är anmärkningsvärt att det inte har kommenterats i Reepaluutredningens 850 sidor tjocka betänkande eller regeringens lagrådsremiss.

Regeringen har nu i en lagrådsremiss gått vidare med Reepaluutredningen förslag om vinstbegräsning för företag som är verksamma inom den offentligt finansierade välfärdssektorn. För många företag innebär det i praktiken ett vinstförbud.

Ta del av - www.svensktnaringsliv.se/fragor/vinst-i-valfarden/regeringens-vinstforslag-bryter-mot-svensk-grundlag_694906.html

Minst 8 av 10 företag i skola och omsorg hotas av nedläggning

Written by Tony Harkén on tisdag, 23 januari 2018. Posted in Sverige, Artiklar om Sverige, Main 2, Right bottom - 8st

Regeringens lagförslag om vinstbegränsning i välfärden kommer att få drastiska konsekvenser.

De förändringar som gjorts i lagförslaget jämfört med Reepalu-utredningens förslag ändrar inte detta.

I PwCs analys av Reepalu-utredningens förslag framgick att cirka 80 procent av företagen skulle få göra en rörelsemarginal (intäkter – rörelsens kostnader) om högst 2 procent.

PwC bedömde att en sådan rörelsemarginal är otillräcklig i välfärdssektorn för att långsiktigt driva en sund och stabil verksamhet. Bland annat är den otillräcklig för att bygga upp en ekonomisk buffert som gör att företaget klarar tillfälliga nedgångar, till exempel om antalet elever på en skola minskar. Svenskt Näringsliv bedömde att de flesta företagen skulle komma att avvecklas om Reepalu-utredningens förslag genomfördes.  

Ta del av - www.svensktnaringsliv.se/kommentaren/minst-8-av-10-foretag-i-skola-och-omsorg-hotas-av-nedlaggning_694643.html

Skatt på företagande – internationellt

Written by Tony Harkén on söndag, 21 januari 2018. Posted in Sverige, Artiklar om Sverige, Main 2, Right bottom - 8st

Skattebelastningen på företagande är internationellt sett relativt hög i Sverige.

En studie från Världsbanken visar att skatten som ett medelstort företag betalar i Sverige uppgår till 49,1 procent av vinsten, vilket placerar Sverige på plats 42 av 189 länder.

Ta del av - www.ekonomifakta.se/Fakta/Skatter/Skatt-pa-foretagande-och-kapital/Skatt-pa-foretagande-i-Sverige-och-EU/

Sweden to issue updated 1940s 'war guide'

Written by Tony Harkén on måndag, 15 januari 2018. Posted in Sverige, Artiklar om Sverige, Left 1, Left 2 - 3st

Sweden is set to release a modern version of a 1940s guide on how to cope with war, with the creators citing the threats of climate change and terrorist attacks, according to local media.

The government originally distributed the ‘Om kriget kommer’ (If War Comes) booklet to Swedes at the height of World War II in 1943, advising them what to do if the country became involved in the conflict. A subsequent version dealt with the Cold War. Another, revised in the 1980s, was used internally by the Swedish government.

Read more at - https://on.rt.com/8wyy

Volvo: ”Kompetens en överlevnadsfråga”

Written by Tony Harkén on måndag, 15 januari 2018. Posted in Sverige, Artiklar om Sverige, Main 3, Main 5 - 3st

Transportbranschen har länge haft problem med kompetensbrist. Yrkeschaufförer och tusentals mekaniker kommer att behövas, men kompetensen saknas.

”Det är en överlevnadsfråga för hela branschen”, säger Anders Edin, kompetensutvecklingschef på Volvo Lastvagnar.

Ta del av - www.svensktnaringsliv.se/fragor/kompetensforsorjning/volvo-kompetens-en-overlevnadsfraga_693495.html

Skogen på väg att bli digital

Written by Tony Harkén on måndag, 01 januari 2018. Posted in Sverige, Artiklar om Sverige, Main 2, Main 7 - 3st

För skogsbranschen är logistiken mellan skogen och industrin en ständigt aktuell fråga. Som spindeln i nätet finns SDC i Sundsvall.

Ända sedan 1960-talet har SDC fungerat som skogsnäringens informationsnav för data från skogen. I digitaliseringens tidevarv är de mer i ropet än någonsin. "Jag brukar säga att omvärlden har kommit ikapp vår affärsidé", säger Magnus Hedin, vice vd på SDC.

Ta del av - www.svensktnaringsliv.se/regioner/vasternorrland/skogen-pa-vag-att-bli-digital_681707.html

Läget i ekonomin – december

Written by Tony Harkén on måndag, 01 januari 2018. Posted in Sverige, Artiklar om Sverige, Main 1, Main 7 - 3st

Det ekonomiska läget är fortsatt optimistiskt och vi befinner oss i högkonjunktur.

Under månaden utvecklades de flesta indikatorer i positiv riktning och relativt få, 2 508 personer, varslades om uppsägning.

Läs mer

sverige
  • Sverige framställs som ett land i förfall

    Filmaren Ami Horowitz har precis återvänt till USA från Sverige och påstår sig ha upptäckt mellan 30 och 40 ”No Go Zones”, stater inom staten där svensk lag inte gäller, dit svensk polis inte vågar sig in. Läs mer...

Klockan i Sverige

SE - Time