.

© Copyright – EtableringUtomlands.se

Läget i ekonomin - januari

Written by Tony Harkén on måndag, 05 februari 2018. Posted in Right Top, Sverige, Artiklar om Sverige, Main 1

2018 inleds med en stark utveckling på Stockholmsbörsen och fortsatt positiva framtidsutsikter gällande konjunkturen, detta trots en svag inbromsning av Barometerindikatorn.

I januaris utgåva av Läget i ekonomin bedöms 7 av 10 indikatorer som starka, resterande är neutrala.

Läs mer

"Regeringens vinstförslag bryter mot svensk grundlag"

Written by Tony Harkén on onsdag, 31 januari 2018. Posted in Main 1, Sverige, Artiklar om Sverige, Main 2

Regeringens föreslagna vinstbegränsning bryter mot svensk grundlag och med all sannolikhet mot EU:s rättighetsstadga.

Det är anmärkningsvärt att det inte har kommenterats i Reepaluutredningens 850 sidor tjocka betänkande eller regeringens lagrådsremiss.

Regeringen har nu i en lagrådsremiss gått vidare med Reepaluutredningen förslag om vinstbegräsning för företag som är verksamma inom den offentligt finansierade välfärdssektorn. För många företag innebär det i praktiken ett vinstförbud.

Ta del av - www.svensktnaringsliv.se/fragor/vinst-i-valfarden/regeringens-vinstforslag-bryter-mot-svensk-grundlag_694906.html

Minst 8 av 10 företag i skola och omsorg hotas av nedläggning

Written by Tony Harkén on tisdag, 23 januari 2018. Posted in Right left 2, Sverige, Artiklar om Sverige, Main 2

Regeringens lagförslag om vinstbegränsning i välfärden kommer att få drastiska konsekvenser.

De förändringar som gjorts i lagförslaget jämfört med Reepalu-utredningens förslag ändrar inte detta.

I PwCs analys av Reepalu-utredningens förslag framgick att cirka 80 procent av företagen skulle få göra en rörelsemarginal (intäkter – rörelsens kostnader) om högst 2 procent.

PwC bedömde att en sådan rörelsemarginal är otillräcklig i välfärdssektorn för att långsiktigt driva en sund och stabil verksamhet. Bland annat är den otillräcklig för att bygga upp en ekonomisk buffert som gör att företaget klarar tillfälliga nedgångar, till exempel om antalet elever på en skola minskar. Svenskt Näringsliv bedömde att de flesta företagen skulle komma att avvecklas om Reepalu-utredningens förslag genomfördes.  

Ta del av - www.svensktnaringsliv.se/kommentaren/minst-8-av-10-foretag-i-skola-och-omsorg-hotas-av-nedlaggning_694643.html

Skatt på företagande – internationellt

Written by Tony Harkén on söndag, 21 januari 2018. Posted in Right left 3, Sverige, Artiklar om Sverige, Main 2

Skattebelastningen på företagande är internationellt sett relativt hög i Sverige.

En studie från Världsbanken visar att skatten som ett medelstort företag betalar i Sverige uppgår till 49,1 procent av vinsten, vilket placerar Sverige på plats 42 av 189 länder.

Ta del av - www.ekonomifakta.se/Fakta/Skatter/Skatt-pa-foretagande-och-kapital/Skatt-pa-foretagande-i-Sverige-och-EU/

Sweden to issue updated 1940s 'war guide'

Written by Tony Harkén on måndag, 15 januari 2018. Posted in Sverige, Artiklar om Sverige, Left 1, Left 2 - 3st

Sweden is set to release a modern version of a 1940s guide on how to cope with war, with the creators citing the threats of climate change and terrorist attacks, according to local media.

The government originally distributed the ‘Om kriget kommer’ (If War Comes) booklet to Swedes at the height of World War II in 1943, advising them what to do if the country became involved in the conflict. A subsequent version dealt with the Cold War. Another, revised in the 1980s, was used internally by the Swedish government.

Read more at - https://on.rt.com/8wyy

Volvo: ”Kompetens en överlevnadsfråga”

Written by Tony Harkén on måndag, 15 januari 2018. Posted in Main 4, Sverige, Artiklar om Sverige, Main 3

Transportbranschen har länge haft problem med kompetensbrist. Yrkeschaufförer och tusentals mekaniker kommer att behövas, men kompetensen saknas.

”Det är en överlevnadsfråga för hela branschen”, säger Anders Edin, kompetensutvecklingschef på Volvo Lastvagnar.

Ta del av - www.svensktnaringsliv.se/fragor/kompetensforsorjning/volvo-kompetens-en-overlevnadsfraga_693495.html

Skogen på väg att bli digital

Written by Tony Harkén on måndag, 01 januari 2018. Posted in Sverige, Artiklar om Sverige, Main 2, Main 7 - 3st

För skogsbranschen är logistiken mellan skogen och industrin en ständigt aktuell fråga. Som spindeln i nätet finns SDC i Sundsvall.

Ända sedan 1960-talet har SDC fungerat som skogsnäringens informationsnav för data från skogen. I digitaliseringens tidevarv är de mer i ropet än någonsin. "Jag brukar säga att omvärlden har kommit ikapp vår affärsidé", säger Magnus Hedin, vice vd på SDC.

Ta del av - www.svensktnaringsliv.se/regioner/vasternorrland/skogen-pa-vag-att-bli-digital_681707.html

Läget i ekonomin – december

Written by Tony Harkén on måndag, 01 januari 2018. Posted in Sverige, Artiklar om Sverige, Main 1, Main 7 - 3st

Det ekonomiska läget är fortsatt optimistiskt och vi befinner oss i högkonjunktur.

Under månaden utvecklades de flesta indikatorer i positiv riktning och relativt få, 2 508 personer, varslades om uppsägning.

Läs mer

Stockholms företagsklimat rasar: "Det är en kollaps"

Written by Tony Harkén on måndag, 11 december 2017. Posted in Sverige, Artiklar om Sverige, Main 1, Main 5 - 3st

På tre år har Stockholms företagsklimat rasat 101 placeringar på Svenskt Näringslivs ranking. Trafikkaos och dålig service är bidragande faktorer, vittnar företagare om.

”Man blir behandlad som om man är kriminell”, sa Johannes Cullberg, grundare av matvarukedjan Paradiset.

Stockholm rasar på rankingen över företagsklimatet bland landets kommuner som Svenskt Näringsliv ställer samman varje år. Från att år 2014 ha legat på en 22:a plats, har Stockholm halkat ner mer och mer, till att i år hamna på plats 123. Det är en tillbakagång med 101 placeringar på tre år för landets folkrikaste kommun, ansedd som loket i svensk ekonomi.

Ta del av - www.svensktnaringsliv.se/regioner/stockholm/stockholms-foretagsklimat-rasar-det-ar-en-kollaps_691793.html

Läget i ekonomin – november

Written by Tony Harkén on lördag, 09 december 2017. Posted in Sverige, Artiklar om Sverige, Main 1, Main 6 - 3st

Stämningsläget i ekonomin stärktes ytterligare under november då Barometerindikatorn steg till 114,1.

För åttonde månaden i rad är indikatorn över 110 vilket tyder på mycket starkare tillväxt än normalt. Glada miner var det även på Stockholmsbörsen som rekordnoterade i början av månaden.

Läs mer

Läget i ekonomin – november

Written by Tony Harkén on torsdag, 30 november 2017. Posted in Sverige, Artiklar om Sverige, Main 1, Right bottom - 8st

Stämningsläget i ekonomin stärktes ytterligare under november då Barometerindikatorn steg till 114,1.

För åttonde månaden i rad är indikatorn över 110 vilket tyder på mycket starkare tillväxt än normalt. Glada miner var det även på Stockholmsbörsen som rekordnoterade i början av månaden.

Läs mer

Svenska företagskonkurser minskar i oktober förutom i större branscher

Written by Tony Harkén on fredag, 17 november 2017. Posted in Sverige, Artiklar om Sverige, Main 1, Main 5 - 3st

Oktober månad skiljer sig inte avsevärt från de senaste månadernas statistik. I oktober minskar antalet svenska företagskonkurser med -5 procent.

Hittills i år är fortfarande större branscher såsom hotell- och restaurang (+24 procent), byggindustrin (+12 procent) och detaljhandeln (+10 procent) hårt utsatta.

Statistik från UC visar att de svenska företagskonkurserna i oktober månad minskar med -5 procent.

- Vi på UC ser att konkurserna fortsätter att öka i redan utsatta branscher. Inom byggindustrin ser vi att de totala obetalda skulderna mot leverantörer och staten, det vill säga skuldsaldot hos Kronofogden, växer. Vi ser att för byggindustrin har skulderna hos Kronofogden har ökat med hela 55 procent sedan årsskiftet, vilken är en av de kraftigaste ökningarna av alla branscher vi mäter, kommenterar Richard Damberg, ekonom och utbildningsansvarig på UC.

Stabil oktober för de flesta av landets län
För oktober månad ser UC en stabilisering i utvecklingen i våra län. De extrema ökningarna från föregående månad har dämpats.

Det län som visar högst antal företagskonkurser är Västmanlands län (+183 procent). Det län där företagskonkurserna minskar mest är Västerbottens län som redovisar en minskning med -44 procent för oktober månad, jämfört med samma period förra året.

Län Procentuell förändring
oktober*
Procentuell förändring hittills 2017**
Stockholms län -12% 2%
Uppsala län -13% -5%
Södermanlands län -36% -4%
Östergötlands län -27% 18%
Jönköpings län -8% 20%
Kronobergs län 20% -7%
Kalmar län 25% -20%
Gotlands län . 94%
Blekinge län 33% 55%
Skåne län -4% 7%
Hallands län -21% -5%
Västra Götalands län -15% -7%
Värmlands län 50% -25%
Örebro län -40% -10%
Västmanlands län 183% 112%
Dalarnas län 63% 49%
Gävleborgs län 58% 29%
Västernorrlands län 17% 10%
Jämtlands län -33% 11%
Västerbottens län -44% 6%
Norrbottens län 9% 7%


Om UC och vår konkursstatistik

UCs konkursstatistik omfattar aktiebolag, handels-, och kommanditbolag samt övriga juridiska personer.

För mer information om UC och den fullständiga konkursstatistiken, läs mer på: www.uc.se/konkursstatistik/

"LAS måste moderniseras – annars ger jag upp"

Written by Tony Harkén on onsdag, 01 november 2017. Posted in Sverige, Artiklar om Sverige, Main 3, Right bottom - 8st

LAS Lagen om anställningsskydd skapar osäkerhet och oro bland små och medelstora företag – inte bara för företagarna utan även för de anställda.

Det kan Anna Karin Tyskhagen vittna om. Hon äger och driver Dala Ledstång och Snickeri AB i Rättvik tillsammans med sin man. LAS var nära att försätta företaget i konkurs för några år sedan.

Nu välkomnar hon det nyväckta politiska intresset för en modernisering av lagen.

Ta del av - https://www.svensktnaringsliv.se/regioner/dalarna/las-maste-moderniseras-annars-ger-jag-upp_688327.html

Läget i ekonomin – oktober

Written by Tony Harkén on onsdag, 01 november 2017. Posted in Sverige, Artiklar om Sverige, Main 2, Main 5 - 3st

Det goda stämningsläget som präglat ekonomin den senaste tiden håller i sig och Barometerindikatorn ligger kvar på en hög nivå.

Stockholmsbörsen uppvisar en god utveckling och uppgångar noteras för bland annat Inköpschefsindex.

Läs mer

Storbolag överens om kortare betaltider

Written by Tony Harkén on fredag, 27 oktober 2017. Posted in Sverige, Artiklar om Sverige, Main 3, Main 6 - 3st

Några av Sveriges största bolag har enats om en hederskod för att korta betaltiderna till sina underleverantörer.

Regeringens hot om lagstiftning är därmed undanröjt. ”Det känns fantastiskt bra”, säger Anna- Lena Bohm, ordförande i Svenskt Näringslivs SME- kommitté.

Problematiken med långa betaltider har pågått under en längre tid, och små eller medelstora företag vittnar om betalningstider på upp emot 120 dagar. Så långa väntetider kan allvarligt skada ett mindre företags likviditet, menar Anna- Lena Bohm, ägare av Uniguide och ordförande i Svenskt Näringslivs SME- kommitté.

Ta del av - www.svensktnaringsliv.se/fragor/regelkrangel/storbolag-overens-om-kortare-betaltider_688067.html

Industriproduktion – internationellt

Written by Tony Harkén on onsdag, 18 oktober 2017. Posted in Sverige, Artiklar om Sverige, Main 4, Main 5 - 3st

Under 1970- och 1980-talen utvecklades industriproduktionen svagt i Sverige. I och med kronfallet i början av 1990-talet tog dock produktionen fart igen.

Utvecklingen under senare år domineras av den kraftiga nedgången som skedde i samband med finanskrisen 2008.

Det kraftiga fallet i industriproduktionen som inträffade 2009 har sitt ursprung i finanskrisen och den efterföljande lågkonjunkturen. Sverige var då ett av de länder som drabbades hårdast när efterfråganindustriprodukter föll dramatiskt över hela världen.

Industriproduktionen i Sverige har därefter inte återhämtat sig fullständigt. Sedan 2015 syns en tendens till återhämtning, men den är ganska ojämnt fördelad mellan olika branscher. Framför allt har fordonsindustrin gått starkt.

Ta del av - www.ekonomifakta.se/Fakta/Ekonomi/Produktion-och-Investeringar/Industriproduktion-/

sverige
  • Sverige framställs som ett land i förfall

    Filmaren Ami Horowitz har precis återvänt till USA från Sverige och påstår sig ha upptäckt mellan 30 och 40 ”No Go Zones”, stater inom staten där svensk lag inte gäller, dit svensk polis inte vågar sig in. Läs mer...

Klockan i Sverige

SE - Time