.

© Copyright – EtableringUtomlands.se

Är Swedbank Sveriges Största Tvätteri?

Written by Tony Harkén on onsdag, 20 februari 2019. Posted in Right right 1, Sverige, Artiklar om Sverige, Main 1

Swedbank misstänks ha tvättat 40 miljarder i Baltikum under närmare ett decennium.

Mångmiljardbelopp misstänks ha tvättats genom Swedbank, med koppling till jätteskandalen i Danske Bank.

Ta del avSveriges Största Tvätteri?

Landet skrotar BNP-måttet – börjar mäta välmående istället

Written by Tony Harkén on onsdag, 20 februari 2019. Posted in Main 2, Sverige, Artiklar om Sverige, Right left

Världens yngsta kvinnliga premiärminister, Jacinda Ardern, har infört ett nytt sätt att mäta utvecklingen i Nya Zeeland som inte bara handlar om ekonomisk tillväxt.

Många har ifrågasatt BNP-måttet som det bästa sättet att mäta ett lands välmående och tillväxt, men få har tagit det till praktisk handling.

Läs mer hos - Veckans Affärer

Mer om Nya Zeeland hos - Wikipedia

Stockholm - Barometern nu på lägsta nivån på sex år

Written by Tony Harkén on söndag, 17 februari 2019. Posted in Main 3, Sverige, Artiklar om Sverige, Main 2

Stockholmsbarometern för fjärde kvartalet 2018 faller dramatiskt och når sin lägsta nivå på sex år. Samtidigt faller hushållens syn på framtiden till den lägsta uppmätta nivån sedan 2010.

- Så väl hushåll som företagen i de flesta branscherna är dystrare än på länge och synen på ekonomin och framtiden är generellt väldigt negativ, säger Stefan Westerberg, seniorekonom på Stockholms Handelskammare.

Efter en tid av normalstark konjunktur vänder Stockholmsekonomin nedåt under det fjärde kvartalet 2018. Konjunkturen i Stockholm försämras påtagligt och faller till en nivå som är sämre än normalt. Försvagningen innebär att Stockholmsbarometern nu befinner sig på den lägsta nivån på nära sex år.

Stockholmsbarometern backar med 7 enheter sammantaget och näringslivets konfidensindikator minsta med 7,1 enheter, vilket är den starkaste nedgången sedan den europeiska skuldkrisen.

- Det är ett tufft kvartal med internationella orosmoln som tornat upp sig i form av processen runt Brexit, hotande handelskrig och negativa signaler om den ekonomiska utvecklingen i Euroområdet. Samtidigt har vi på hemmaplan saknat regering samtidigt som kompetenskrisen förvärrats. Det skapar givetvis oro och osäkerhet hos företagen, säger Stefan Westerberg.

- Vi kan också se att företag i lejonparten av alla branscher har en dystrare bild på kommande anställningar som är en konsekvens av det försämrade konjunkturläget i Stockholm, säger Stefan Westerberg,

Hushållens konfidensindikator faller med 5,3 enheter till en nivå på 92,4. Så låg notering på hushållens konfidensindikator har inte uppmätts vid något tillfälle sedan 2010.

- Det finns en tydlig övervikt av hushåll i Stockholm som tvivlar på ekonomin och många som bor i bostadsrätt ser exempelvis att värdet på den egna bostaden fallit en hel del. Det är så klart en faktor som skruvar ner förväntningarna och hur man ser på den framtida utvecklingen, säger Stefan Westerberg.

Spellagens inverkan på svenska företag utomlands

Written by Tony Harkén on torsdag, 31 januari 2019. Posted in Sverige, Artiklar om Sverige, Main 1, Main 5 - 3st

För snart 20 år sedan startades en marknad på internet som kom att bli en av de snabbast växande.

Spelmarknaden på nätet har gått från att bestå av några få operatörer som erbjöd ett begränsat utbud med spel till att bli omfattande konglomerat med flera operatörer och hundratals spel. EU blev den stora marknaden, men mottagandet och synen på spel har varit väldigt olika. Det är först i år som Sverige har infört en ny lag och spelförordning för att bättre styra upp marknaden, vilket kan ha konsekvenser för alla de svenska spelföretag som är verksamma från andra länder. 

Monopolet som föll

Sveriges första försök att styra upp och ta kontroll över invånarnas spelande resulterade i ett monopol. I över 60 år var det endast statliga bolag som fick erbjuda spel från Sverige, vilket internet och EU satte stopp för. Enligt EU:s förordningar ska det gälla fri konkurrens mellan gränserna och internet såg till att spelbolagen inte behövde vara verksamma i Sverige, men ändå kunde nå den svenska marknaden. 

spel

("destiny" (CC BY 2.0) av spacepleb.)

För att få tillbaka kontrollen valde den sittande regeringen 2014 att starta en spelutredning för att ta reda på hur man kunde skapa en säkrare och bättre spelmarknad. 2017 kom resultatetfrån utredningen som hänvisade till länder som Storbritannien och Danmark. Där hade man sedan en tid tillbaka haft en licensstyrd marknad, vilket innebar att landet delade ut licenser till de spelbolag som uppfyllde statens krav och på så vis skapades en transparant och rättvis marknad. 

Nya lagen

Ett liknande system trädde i kraft i Sverige den 1 januari i år. Efter att lagändringen röstades igenom sommaren innan, ansökte ett 60-tal bolag om licenser, varav mer än hälften av dem fick sina ansökningar beviljade inför det nya året. Den nya lagen innebär att spelbolaget måste ansöka om en licens för den typ av verksamhet de bedriver. I och med licensen blir de också skattebetalningsskylda på 18 procent av vinsten. De beläggs med en omsorgsplikt för att motverka osunt spelande och erbjudanden och marknadsföring ska ske med måttfullhet. De bolag som inte erhåller en licens kommer inte att få vara verksamma i landet, de får inte marknadsföra sig och det blir förbjudet för betaltjänster att erbjuda sina tjänster till olicensierade bolag. 

Svenska företag i utlandet

De flesta etablerade svenska spelbolag är för närvarande belägna i länder som Malta. Man räknar med att det finns hundratals svenskar som arbetar med att utveckla webbsidorna som erbjuder spel på odds och casino i datorn och mobilen, samt arbetar i kundtjänsten och för att skapa en trygg och säker spelmiljö för konsumenterna – vilket det först nu har blivit krav om i Sverige. Flera av dessa företag har varit etablerade utomlands sedan 2010 och det finns nu en oro för att de kommer att flytta till Sverige, där de flesta huvudkontor finns.

malta

("Malta" (CC BY 2.0) av Dennis S. Hurd.)

Samtidigt som den nya spellagen följs av omstruktureringar och frågeställningar är synen på lagen positiv. Den föreslogs först av spelverksamheterna själva och kommer, när marknaden har hunnit etablera sig och lagen inte längre är lika ny, att ha en positiv inverkan på både spelföretagen och spelarna. 

Ny rapport: Därför vågar så få svenska akademiker starta bolag

on torsdag, 31 januari 2019. Posted in Sverige, Artiklar om Sverige, Main 1, Main 6 - 3st

Ekonomisk osäkerhet är en så stor bromskloss för oss svenskar att andelen företagare ligger betydligt lägre än övriga Europa. Allra lägst är andelen bland akademiker.

Swedbank har med hjälp av informationsföretaget Bisnode följt utvecklingen för 20 000 bolag som startade 2014.

Läs mer på VA

Hamnstrejken slår mot skogsindustrin

Written by Tony Harkén on torsdag, 24 januari 2019. Posted in Sverige, Artiklar om Sverige, Main 1, Main 6 - 3st

Att den pågående hamnkonflikten får konsekvenser för svenska företag och i förlängningen svenska konsumenter är det ingen tvekan om. Hur mycket är svårt att säga i dagsläget.

Men redan nu står det klart att skogsindustrin får problem.

Läs mer »

Missa inte Varumärkesdagen!

Written by Tony Harkén on fredag, 18 januari 2019. Posted in Sverige, Artiklar om Sverige, Main 2, Main 8 - 3st

Den 24:e januari går dagen av stapeln för Nordens största mötesplats om varumärken.

Ett späckat program med spännande case och diskussioner - allt i varumärken och juridikens namn.

Här kan du läsa intervju med Lars Carlén, Tonträff.

Ta del av vad programmet har att erbjuda och anmäl dig!

Danska Flexicurity – Är Sverige Redo?

Written by Tony Harkén on torsdag, 17 januari 2019. Posted in Sverige, Artiklar om Sverige, Main 5 - 3st, Right right

Olika syn på arbetsrätten är en stötesten i svensk politik och spelar stor roll i den pågående regeringsbildningen.

Flera politiska partier vill se en mer flexicurity-inspirerad arbetsmarknadspolitik. Den danska modellen är relativt okänd i Sverige, men väcker allt mer intresse hos såväl fack som arbetsgivare.

I Danmark infördes arbetsmarknadsmodellen flexicurity redan på 1990-talet, av den socialdemokratiska statsministern Poul Nyrup Rasmussen. Sett till danskarnas låga arbetslöshet över tid och höga rörlighet på arbetsmarknaden var det ett gynnsamt beslut.

Att anställda dessutom känner sig tryggare på arbetsmarknaden än svenskar, enligt en undersökning från World Economic Forum och Eurofond, ger förespråkarna vatten på sin kvarn. Detta trots att det är enkelt att säga upp medarbetare i Danmark, som till skillnad från Sverige inte har en lag, LAS, som reglerar turordning och uppsägningstider. Det är dock även enkelt att anställa medarbetare.

Ta del av - Flexicurity – är Sverige redo?

I spåren av en ökad e-handel

Written by Tony Harkén on torsdag, 17 januari 2019. Posted in Sverige, Artiklar om Sverige, Main 2, Main 6 - 3st

Enligt Industrifaktas prognos beräknas ny- och tillbyggnadsinvesteringar inom privata lokaler, där detaljhandeln ingår, minska under perioden 2018–2020 med drygt 20 procent.

Utvecklingen ligger i linje med den förväntade konjunkturen som tillsammans med E-handelns framfart gör att framtiden för vissa typer av detaljhandelslokaler ser dyster ut. Framförallt är det sällanköpshandeln som blir lidande. Men det finns undantag och dagligvaruhandeln beräknas inte drabbas på samma sätt.

Vi är dessutom en växande befolkning vilket ger underlag för en ökad konsumtion. I Industrifaktas prognos bedöms detalj- och servicelokaler framöver bli mer upplevelsebaserade.

Detta innebär i praktiken att vi kommer att se mer showrooms, pop-up butiker, café och restauranger samt annan servicebaserad verksamhet som vi inte kan ta del av på samma sätt via nätet.

Som en konsekvens av den förväntade nedgången inom sällanköpshandeln i fysisk butik uppskattar Industrifakta att lokalkontrakten framöver blir kortare och att omflyttningen mellan lokaler ökar på en osäker marknad. Något som i sin tur innebär att ombyggnad av lokaler mellan olika verksamheter kommer öka.

Bild och Källa: Industrifakta AB

HR-techbolaget Winningtemp satsar på internationell expansion

Written by Cecilia Helland on tisdag, 15 januari 2019. Posted in Sverige, Artiklar om Sverige, Main 1, Main 7 - 3st

Norrsken Foundation, Chalmers Ventures och Almi Invest är några utav investerarna för de nya 33 miljonerna.

Det Göteborgsbaserade HR-techbolaget Winningtemp har vuxit stadigt sedan starten 2014. Nu ska företaget ta ett stort kliv med hjälp av kapital från bl.a Norrsken Foundation, Chalmers Ventures och Almi Invest. Sammanlagt 33 miljoner kronor investeras i bolaget för att förstärka produktutvecklingen, rekrytera nya medarbetare och expandera internationellt.

Vi är väldigt ivriga över att få påbörja den här spännande resan med Winningtemp och snart kunna hjälpa organisationer även utanför Sverige. Att ha tunga investerare som Norrsken, Chalmers Ventures och Almi Invest i ryggen känns väldigt bra när vi nu tar nästa steg, säger Pierre Lindmark, VD på Winningtemp.

Winningtemp mäter tempen på organisationers och deras anställdas välmående i syfte att öka arbetsglädje samt engagemang och minska sjukskrivningar. I det snabbrörliga samhälle vi lever i tar tungrodda processer med årliga medarbetarsamtal för lång tid och med Winningtemp kan man agera snabbt och tidseffektivt.

Det som gör Winningtemp unikt är dels att mjukvaran bygger på forskning, och att tjänsten är mer än bara ett mätverktyg då den fokuserar på ständig förbättring för att skapa genomslag i organisationen. Det innebär bl.a. automatiserade utskick till chefer med förslag på actions och att arbetet med medarbetarnas personliga utveckling såsom mål, feedback, avstämningssamtal och kompetensutveckling kan ske systematiserat, enkelt och överskådligt.

All data gällande dagliga händelser relaterat till ledarskap, medarbetare och andra viktiga organisatoriska parametrar sammanställs i realtid så att man alltid kan hålla koll på hur organisationen “mår”.

Företaget grundades av Mathias Hansson och Pierre Lindmark som tillsammans har en lång bakgrund inom HR-, tech- och IT-branschen. Sedan starten 2014 har Winningtemp haft en stark tillväxt och under bara 2018 tredubblades omsättningen. Framgångarna beror på en växande efterfrågan av ett verktyg som kan hjälpa både chefer och medarbetare att må bättre på jobbet och enklare kunna sätta in rätt åtgärder i rätt tid.

– Jobbet påverkar i väldigt stor utsträckning vår mentala hälsa. Winningtemp har skapat en produkt som inte bara mäter det utan som också ger verktyg till medarbetare och ledare att konkret förbättra situationen. På så sätt bidrar Winningtemp med en viktig pusselbit i hur vi kan adressera det komplexa och växande problemet med mental ohälsa, säger Tove Larsson, Chief Investment Officer på Norrsken Foundation.

Syftet med investeringsrundan är att öka produktutvecklingen samt nyrekrytera för att kunna möta efterfrågan vid en internationell expansion. I dagsläget har Winningtemp redan kontor i Göteborg och Stockholm och nu börjar Winningtemps internationalisering med England som första marknad.

– Den engelska arbetsmarknaden ser ut lite som den svenska. Samtidigt som sjukskrivningarna ökar, växer även medvetenheten kring att något måste göras och att man som företag verkligen tjänar på att arbeta proaktivt istället för att sätta in resurser när det redan är försent, berättar Pierre Lindmark VD på Winningtemp.


Snabbfakta Winningtemp:

  • Har idag 20 anställda men ska bara under 2019 rekrytera ytterligare 40 personer.
  • Har idag kunder i flera olika branscher, t ex CEVT, Prisjakt och Elite Hotels.
  • I maj 2018 tog Winningtemp andraplatsen i TNW TECH5 som snabbast växande techbolag i Sverige och landande på 27:e plats i Europa (baserat på ekonomisk tillväxt).
  • Blev 2017 utvalt till Tech Incubator i Silicon Valley

Bild - Winningtemp samlar in och visualiserar realtidsdata som beskriver personalens upplevelse av ledarskap, meningsfullhet, kontroll och glädje i arbetet. Detta möjliggörs av Winningtemps unika motor för insamling av data i realtid.

World’s Safest Airlines named for 2019

Written by Tony Harkén on måndag, 07 januari 2019. Posted in Sverige, Artiklar om Sverige, Right bottom - 8st, Main 6

Qantas has been nominated the world’s safest airline for 2019 by AirlineRatings.com,  the world’s only safety, and product rating website.

AirlineRatings.com also announced its Top Twenty safest airlines and ten safest low-cost airlines for 2019 from the 405 it monitors.

Take part of - World’s Safest Airlines named for 2019

Svenskt Nyföretagandet Sjönk Kraftigt 2018

Written by Tony Harkén on fredag, 04 januari 2019. Posted in Sverige, Artiklar om Sverige, Main 4, Main 5 - 3st

Under 2018 sjönk nyföretagandet med 7 procent jämfört med året före. Därmed minskade antalet registreringar av nya företag i Sverige för andra året i rad, visar statistik från Bolagsverket som Visma har sammanställt.

– Fyra av fem jobb skapas i små och medelstora företag. För att Sverige ska fortsätta att må bra även på sikt behöver fler vilja och våga ta steget till eget, säger Boo Gunnarson, företagarexpert på Visma Spcs.

Under 2018 startades totalt 63 620 nya företag i Sverige. Det innebär en minskning med hela 7 procent jämfört med 2017, då 68 112 nya företag registrerades.

Därmed minskade nyföretagandet för andra året i rad. Under 2017 sjönk det med sammanlagt 1 procent, vilket då var den första minskningen sedan 2013.

– En minskning av nyföretagandet med 7 procent är oroväckande. Nya företag är en viktig motor för utveckling och tillväxt, därför behöver Sveriges småföretagare ha de bästa villkoren och förutsättningarna, säger Boo Gunnarson.

Nyföretagandet minskar i 20 av 21 län

Minskningen av nyföretagandet under 2018 syns i hela landet. Antalet registreringar av nya företag sjönk i 20 av 21 län. Störst nedgång hade Södermanland med 14 procent. Västmanland gick mot strömmen med en ökning av registreringar av nya företag på 10 procent.

Samtidigt visar en färsk Sifoundersökning som gjorts på uppdrag av Visma att var tredje svensk, 31 procent, drömmer om att starta företag. Bland unga mellan 18 och 29 år vill så många som varannan, 47 procent, ha ett eget företag.

– Undersökningen visar att flera miljoner svenskar drömmer om att bli egna företagare. Det finns alltså en enorm potential för innovation och nya jobb som vi måste ta tillvara. Sverige behöver uppmuntra fler att våga och vilja ta steget till att driva eget företag, säger Boo Gunnarson.

6 178 företag i konkurs under 2018

Written by Tony Harkén on onsdag, 02 januari 2019. Posted in Sverige, Artiklar om Sverige, Main 1, Main 6 - 3st

Under 2018 gick 6 178 svenska företag i graven. Det är en ökning med 11 procent jämfört med året innan.

Antalet anställda som berördes av konkurserna ökade med hela 18 procent detta året – totalt drabbades 17 841 personer. Dessutom är det första gången på fem år som konkurserna nu ökar i alla tre storstadsregioner samtidigt. Störst ökning är dock i Örebro.

Efter fem år av väldigt låga konkursnivåer har konkurserna i Sverige vänt uppåt – det är slutsatsen när kreditupplysningsföretaget Creditsafe presenterar helårssiffror för konkursåret 2018. Totalt gick 6 178 aktiebolag i konkurs under året vilket kan jämföras med 5 574 året innan. Konkurserna har ökat varje månad senaste sju månaderna detta år. Den genomsnittliga konkurssiffran de senaste tio åren är 5 846, en differens på 332 konkurser mot årets siffra.

– När vi summerar konkursåret 2018 så är det dyster läsning. Efter ett stabilt första halvår, ökade konkurserna markant under sommaren, en negativ utveckling som fortsatt under hela hösten. Det trendbrott som vi noterade i juli var starten på flera månader med dramatiska ökningar. Tyvärr är vår prognos att uppgången håller i sig även under 2019, säger Henrik Jacobsson, VD på Creditsafe.

Majoriteten av aktiebolagskonkurserna inträffade i de tre storstadsregionerna och en tredjedel ägde rum i Stockholms län (2 124). Alla tre storstadsregioner uppvisar en procentuell ökning av företagskonkurser, något som inte inträffat sedan 2013.

- Denna trend tillsammans med det faktum att det är många större bolag sett till både omsättning och flera antal anställda, gör att vi inte ser något tecken på att konkurserna kommer att minska i antal framöver, fortsätter Henrik Jacobsson.

Årets i särklass största konkurs blev flygbolaget NextJet i Stockholms län. NextJet Sverige AB och dotterbolaget NextJet Aktiebolag hade en samlad omsättning på 858 miljoner och 211 anställda. Även Ecotrans Kontinent AB (556 miljoner), Mårtenssons Bil i Hörby AB (543 miljoner) och Segerström & Svensson AB (467 miljoner) är bland de största konkurserna under året. Totalt är det 24 företag med över 100 miljoner i omsättning som gått i konkurs.

En av de mest omskrivna konkurserna under året är det danska moderbolaget Top-Toy, en större konkurs som även påverkade samtliga BR-Leksaker och Toys "R" Us butiker och anställa i Sverige. Koncernen har endast en filial i Sverige och listas därmed inte med bland de 10 största aktiebolagskonkurserna.

Verkstadsföretaget Segerström & Svensson med sina 283 anställda var också en av de största arbetsgivare som försatts i konkurs. Detta tillsammans med arbetsförmedlingens leverantör, Radix Kompetens AB, där 297 anställda drabbades. Samtliga konkurser under året har berört 17 841 anställda. Jämfört med förra årets siffra på 15 112 anställda – så är det en ökning med 18 procent.

Konkurserna under året ökade i 15 av 21 län. Störst ökning noterades i Örebro (40%), Södermanland (25%) och Västra Götaland (16%). Länen med starkast utveckling och som går mot strömmen med en minskning av konkurser är Gotland (-55%), Jämtland (-18%), Västmanland (-9%), Jönköping (-8%), Blekinge (-2%) och Gävleborg (-1%).

Under december och årets sista månad registrerades 419 aktiebolag i konkurs, vilket kan jämföras 417 i december förra året. Även om ökningen denna månad inte var lika markant som tidigare, försattes flera stora företag i konkurs. Den största konkursen under december blev ståltillverkaren Scana Steel Björneborg AB med en omsättning på 424 miljoner enligt senaste bokslutet. Detta följdes av byggföretaget Rosento Bygg & Material AB med 232 miljoner i omsättning.

Antal aktiebolagskonkurser uppdelat per län - helåret 2018

Län December
2018
December
2017
Årsbasis
2018
Årsbasis
2017
Årsbasis
skillnad %
Blekinge 2 3 63 64 -2%
Dalarna 7 14 156 146 7%
Gotland 2 3 15 33 -55%
Gävleborg 13 12 150 152 -1%
Halland 7 11 141 127 11%
Jämtland 2 1 50 61 -18%
Jönköping 13 20 140 153 -8%
Kalmar 6 5 100 88 14%
Kronoberg 5 7 85 79 8%
Norrbotten 7 6 122 119 3%
Skåne 67 73 867 812 7%
Stockholm 139 125 2 124 1 878 13%
Södermanland 13 9 168 134 25%
Uppsala 10 17 219 192 14%
Värmland 8 12 125 118 6%
Västerbotten 2 7 117 104 13%
Västernorrland 7 9 116 111 5%
Västmanland 11 9 121 133 -9%
Västra Götaland 69 53 858 738 16%
Örebro 11 7 184 133 40%
Östergötland 18 13 191 166 15%
Ej definerat 0 1 66 35  
Totalt 419 417 6 178 5 574 11%


10 största aktiebolagskonkurserna under helåret 2018

  Företag Omsättning (tkr) Anställda Postort
1. Nextjet Sverige AB 566 557 61 STOCKHOLM-ARLANDA
2. Ecotrans Kontinent AB 556 580 55 MALMÖ
3. Mårtenssons Bil i Hörby AB 543 540 83 HÖRBY
4. Segerström & Svensson AB 467 312 283 ESKILSTUNA
5. Scana Steel Björneborg AB 424 189 194 BJÖRNEBORG
6. VA Components i Hässleholm AB 306 088 82 HÄSSLEHOLM
7. NextJet Aktiebolag 291 339 150 STOCKHOLM-ARLANDA
8. Swedish Tobaksgrossisten AB 269 054 4 MALMÖ
9. Johnsson & Almén Entreprenad AB 242 913 40 NORRKÖPING
10. Rosenta Bygg & Material AB 232 256 85 ÅKERSBERGA


10 största arbetsgivarna i konkurs under helåret 2018 

  Företag Omsättning (tkr) Anställda Postort
1. Radix Kompetens AB 177 142 297 MALMÖ
2. Segerström & Svensson AB 467 312 283 ESKILSTUNA
3. Miroi AB 160 771 238 GÖTEBORG
4. Scana Steel Björneborg AB 424 189 194 BJÖRNEBORG
5. Bafob AB 155 255 174 BROMMA
6. NextJet Aktiebolag 291 339 150 STOCKHOLM-ARLANDA
7. Svensk Miljöinstallation AB 61 688 140 STOCKHOLM
8. Gallerix AB 99 688 128 UPPSALA
9. Laniakea Hem AB 53 948 121 STOCKHOLM
10. Hubbr Contact Center AB 46 555 105 UPPSALA

Besked om definitiva skyddsåtgärder för stålimport senast 1 februari

Written by Tony Harkén on fredag, 28 december 2018. Posted in Sverige, Artiklar om Sverige, Main 1, Main 8 - 3st

EU:s nuvarande skyddstullar på stål kan komma att bli definitiva. Men beskedet om detta kommer senast den 1 februari 2019. Kvoter och tullsatser bedöms vara oförändrade fram till dess.

Kommissionen inledde den 26 mars 2018 en undersökning om skyddsåtgärder för import av vissa stålprodukter till EU. I somras infördes provisoriska skyddsåtgärder i form av tullar. De gäller till den 4 februari 2019, i avvaktan på att kommissionens utredning ska bli färdig.

I normala fall ska en undersökning avslutas senast nio månader efter det att den inleds, i detta fall senast den 26 december 2018. Under särskilda omständigheter kan undersökningstiden förlängas med högst två månader, något som kommissionen nu gjort.

Kommissionen har meddelat att de kommer att ge besked om huruvida definitiva skyddsåtgärder införs, senast den 1 februari 2019. Det betyder enligt Kommerskollegiums bedömning att de nuvarande kvoterna inte påverkas och att förlängningen inte kommer att påverka de nuvarande provisoriska skyddstullarna.

Orsaken till förlängningen är att undersökningen är mycket omfattande både vad avser antalet produktkategorier (28 produktkategorier) och antalet berörda parter (över 800 registrerade parter). Undersökningen kräver enligt kommissionen en komplex rättslig och ekonomisk analys av inkomna synpunkter.

Kommissionens meddelande om förlängning av tidsfristen för skyddsåtgärdsundersökningen rörande import av vissa stålprodukter 

Källa – Kommerskollegium

IKEA expanderar till Nya Zeeland

Written by Tony Harkén on fredag, 21 december 2018. Posted in Sverige, Artiklar om Sverige, Main 8 - 3st, Right right

Inter IKEA Systems B.V. meddelar idag sin avsikt att ge Ingka-koncernen ensamrätt att utforska expansionsmöjligheterna i Nya Zeeland.

Idag når IKEA 1,2 miljarder kunder på mer än 50 marknader, genom en kombination av varuhus, e-handel, pick-up och citynära konceptbutiker. Dessa drivs av sammanlagt elva olika IKEA-franchisetagare, som är auktoriserade att marknadsföra och sälja IKEAs sortiment via IKEA-varuhus eller andra försäljningskanaler på en specifik marknad.

“Vi är mycket glada över att äntligen kunna möta en stor efterfrågan om att IKEA ska öppna i Nya Zeeland. Vi strävar efter att göra IKEA fullt tillgängligt, inklusive butik och e-handel. När vi går in på en ny marknad gör vi det med ett långsiktigt engagemang, en investering i landet, med intentionen att bygga varaktiga relationer med leverantörer, kunder och framtida medarbetare”, säger Tolga Öncü, Retail Operations Manager, Ingka Group.

Inter IKEA Systems, den globala IKEA-franchisegivaren och ägare till IKEA-konceptet, utforskar ständigt möjligheterna till att nå fler av de många människorna, att genom expansion göra IKEA mer tillgängligt och nå platser där konceptet ännu inte finns.

"Ingka Group har en stor erfarenhet av att bedriva IKEA-verksamhet och har bland annat redan den närmast intilliggande marknaden, Australien. Vi är mycket glada över att kunna ta IKEA till Nya Zeeland. Tillsammans ska vi göra IKEA till ett hållbart, inkluderade och meningsfullt varumärke för de många människorna i Nya Zeeland", säger Jon Abrahamsson Ring, VD för Inter IKEA Systems.

Ingka Group driver idag IKEA-verksamhet på 30 marknader runt om i världen. Detta inkluderar e-handel, 367 varuhus och därtill en rad andra försäljningskanaler som till exempel citynära konceptbutiker. I augusti 2018 blev Indien nytt land inom koncernen när dörrarna till det första IKEA-varuhuset i landet öppnades i Hyderabad. I början av 2019 kommer Ingka Group att dela mer information om sin framtida verksamhet i Nya Zeeland.

Svag svensk krona påverkar företag negativt

Written by Tony Harkén on torsdag, 20 december 2018. Posted in Sverige, Artiklar om Sverige, Main 1, Main 5 - 3st

Den svenska kronan har sedan januari 2014 tappat hela 40 procent mot dollarn och närmare 20 procent mot euron.

Valutakursrörelsen och osäkerheten den medför skapar bland annat en sämre lönsamhet för svenska företag med internationell handel. Företagare tycker samtidigt att USA är det land utanför EU som det är viktigast att få bättre handelsvillkor med. Det visar Företagarnas undersökning bland drygt 1 000 företag.

Riksbanken har de senaste åren fört en väldigt expansiv penningpolitik, med låg och även negativ ränta kombinerat med stora köp av obligationer, vilket har bidragit till en svagare krona. Den svaga kronan har främst en negativ påverkan på importerande företag.

För exporterande företag kan en svag krona både vara bra och dåligt, men generellt gynnas svensk export av att svenska produkter relativt sett blir billigare. Valutakursen och den svaga kronan har också en relativt sett större negativ påverkan på en Sveriges småföretag eftersom import är vanligare bland småföretagen än export.

– Importerande företag påverkas ofta negativt av en svag krona, vilket gör internationella inköp och import dyrare, medan exporterande företag gynnas eftersom svenska produkter blir relativt sett billigare. Mindre företag påverkas relativt sett mer av valutakursrörelser eftersom de ofta har begränsade möjligheter att valutasäkra mot oförutsedda valutakursrörelser, säger Daniel Wiberg, chefsekonom på Företagarna.

Hela sju av tio importerande företag utan export upplever en negativ påverkan av den svaga kronan. Även bland exporterande företag utan import upplever drygt en av fem den svaga kronan som negativ medan en av fyra anser det vara positivt. Generellt anger 28 procent av företagen att den relativt svaga kronan påverkar företaget negativt. 7 procent svarar att det är positivt. Drygt hälften av företagen svarar att de inte påverkas alls av valutakursen.

– Den svenska konjunkturen utvecklas starkt och det finns en tydlig trend uppåt i inflationen. Tecknen tyder dock på en vändning ner mot ett svagare konjunkturläge. Det finns samtidigt en ökad osäkerhet med hot om handelskrig och en hård brexit. Även om det underliggande konjunkturläget är gott, riskerar även den inhemska politiska situationen att bidra till osäkerheten, menar Daniel Wiberg.

Steget ut på exportmarknader kräver finansiering och riskhantering. Valutakursrörelser och osäkerhet som det medför hämmar företagens internationella expansionsmöjligheter. Stabilitet är viktigt för företagen. Konkurrenskraften börjar alltid hemmavid, och allt mer i frågor som rör kompetens och kunskap.

– Företagarna värnar den fria marknaden och tror på öppenhet och frihandel. Sveriges välstånd bygger i mycket hög grad på internationell handel, varför det är viktigt med goda och stabila förutsättningar för både export och import, avslutar Daniel Wiberg.

På frågan om vilka länder utanför EU som Sverige bör stärka sina handelsrelationer anser flest företagare att det är viktigt att få bättre handelsvillkor med USA, landet som den senaste tiden hotat med utökade handelshinder. Norge följer på plats två, följt av Kina och Indien. Det ger en god bild av vilka marknader som svenska småföretag prioriterar i steget ut på den internationella marknaden.

Läs mer och ladda ner rapporten: Små och växande företag i en globaliserad värld

Foto - Daniel Wiberg, chefsekonom på Företagarna, ser med oro på den svaga kronan.

sverige
  • Full Rulle På Flygplatserna

    Under november månad reste 3 243 000 passagerare till eller från Swedavias tio flygplatser, en minskning med knappt två procent jämfört med samma månad föregående år. Läs mer...

Klockan i Sverige

SE - Time