.

© Copyright – EtableringUtomlands.se
Exporttåget tvingas bromsa in

Exporttåget tvingas bromsa in

Publicerat av Tony Harkén måndag, 28 november 2016.

Svenska exportföretag har svårt att nå ut med sina varor. Det som tynger är bland annat höga arbetskraftskostnader, låg produktivitet och svag efterfrågan.

Följden är att landets välstånd inte utvecklas i den takt det borde, enligt en ny rapport.

Missmodet ökar på flera håll. En majoritet av svenskarna tycker att utvecklingen i landet går åt fel håll. Det visar flera opinionsundersökningar på senare tid. Många gör bedömningen att svensk ekonomi inte går bra och att framtidsutsikterna ekonomiskt är dåliga.

Ta del av - www.svensktnaringsliv.se/fragor/ett-utmanat-sverige/exporttaget-tvingas-bromsa-in_662289.html

Publicerat av

Tony Harkén

sverige
  • Full Rulle På Flygplatserna

    Under november månad reste 3 243 000 passagerare till eller från Swedavias tio flygplatser, en minskning med knappt två procent jämfört med samma månad föregående år. Läs mer...

Klockan i Sverige

SE - Time