.

© Copyright – EtableringUtomlands.se
Läget i ekonomin - januari

Läget i ekonomin - januari

Publicerat av Tony Harkén måndag, 05 februari 2018.

2018 inleds med en stark utveckling på Stockholmsbörsen och fortsatt positiva framtidsutsikter gällande konjunkturen, detta trots en svag inbromsning av Barometerindikatorn.

I januaris utgåva av Läget i ekonomin bedöms 7 av 10 indikatorer som starka, resterande är neutrala.

Läs mer

Publicerat av

Tony Harkén

sverige
  • Sverige framställs som ett land i förfall

    Filmaren Ami Horowitz har precis återvänt till USA från Sverige och påstår sig ha upptäckt mellan 30 och 40 ”No Go Zones”, stater inom staten där svensk lag inte gäller, dit svensk polis inte vågar sig in. Läs mer...

Klockan i Sverige

SE - Time