.

© Copyright – EtableringUtomlands.se
Läget i ekonomin - januari

Läget i ekonomin - januari

Publicerat av Tony Harkén måndag, 05 februari 2018.

2018 inleds med en stark utveckling på Stockholmsbörsen och fortsatt positiva framtidsutsikter gällande konjunkturen, detta trots en svag inbromsning av Barometerindikatorn.

I januaris utgåva av Läget i ekonomin bedöms 7 av 10 indikatorer som starka, resterande är neutrala.

Läs mer

Publicerat av

Tony Harkén

sverige
  • Full Rulle På Flygplatserna

    Under november månad reste 3 243 000 passagerare till eller från Swedavias tio flygplatser, en minskning med knappt två procent jämfört med samma månad föregående år. Läs mer...

Klockan i Sverige

SE - Time