.

© Copyright – EtableringUtomlands.se
Minst 8 av 10 företag i skola och omsorg hotas av nedläggning

Minst 8 av 10 företag i skola och omsorg hotas av nedläggning

Publicerat av Tony Harkén tisdag, 23 januari 2018.

Regeringens lagförslag om vinstbegränsning i välfärden kommer att få drastiska konsekvenser.

De förändringar som gjorts i lagförslaget jämfört med Reepalu-utredningens förslag ändrar inte detta.

I PwCs analys av Reepalu-utredningens förslag framgick att cirka 80 procent av företagen skulle få göra en rörelsemarginal (intäkter – rörelsens kostnader) om högst 2 procent.

PwC bedömde att en sådan rörelsemarginal är otillräcklig i välfärdssektorn för att långsiktigt driva en sund och stabil verksamhet. Bland annat är den otillräcklig för att bygga upp en ekonomisk buffert som gör att företaget klarar tillfälliga nedgångar, till exempel om antalet elever på en skola minskar. Svenskt Näringsliv bedömde att de flesta företagen skulle komma att avvecklas om Reepalu-utredningens förslag genomfördes.  

Ta del av - www.svensktnaringsliv.se/kommentaren/minst-8-av-10-foretag-i-skola-och-omsorg-hotas-av-nedlaggning_694643.html

Publicerat av

Tony Harkén

sverige
  • Sverige framställs som ett land i förfall

    Filmaren Ami Horowitz har precis återvänt till USA från Sverige och påstår sig ha upptäckt mellan 30 och 40 ”No Go Zones”, stater inom staten där svensk lag inte gäller, dit svensk polis inte vågar sig in. Läs mer...

Klockan i Sverige

SE - Time