.

© Copyright – EtableringUtomlands.se
 Svenska företagskonkurser minskar i oktober förutom i större branscher

Svenska företagskonkurser minskar i oktober förutom i större branscher

Publicerat av Tony Harkén fredag, 17 november 2017.

Oktober månad skiljer sig inte avsevärt från de senaste månadernas statistik. I oktober minskar antalet svenska företagskonkurser med -5 procent.

Hittills i år är fortfarande större branscher såsom hotell- och restaurang (+24 procent), byggindustrin (+12 procent) och detaljhandeln (+10 procent) hårt utsatta.

Statistik från UC visar att de svenska företagskonkurserna i oktober månad minskar med -5 procent.

- Vi på UC ser att konkurserna fortsätter att öka i redan utsatta branscher. Inom byggindustrin ser vi att de totala obetalda skulderna mot leverantörer och staten, det vill säga skuldsaldot hos Kronofogden, växer. Vi ser att för byggindustrin har skulderna hos Kronofogden har ökat med hela 55 procent sedan årsskiftet, vilken är en av de kraftigaste ökningarna av alla branscher vi mäter, kommenterar Richard Damberg, ekonom och utbildningsansvarig på UC.

Stabil oktober för de flesta av landets län
För oktober månad ser UC en stabilisering i utvecklingen i våra län. De extrema ökningarna från föregående månad har dämpats.

Det län som visar högst antal företagskonkurser är Västmanlands län (+183 procent). Det län där företagskonkurserna minskar mest är Västerbottens län som redovisar en minskning med -44 procent för oktober månad, jämfört med samma period förra året.

Län Procentuell förändring
oktober*
Procentuell förändring hittills 2017**
Stockholms län -12% 2%
Uppsala län -13% -5%
Södermanlands län -36% -4%
Östergötlands län -27% 18%
Jönköpings län -8% 20%
Kronobergs län 20% -7%
Kalmar län 25% -20%
Gotlands län . 94%
Blekinge län 33% 55%
Skåne län -4% 7%
Hallands län -21% -5%
Västra Götalands län -15% -7%
Värmlands län 50% -25%
Örebro län -40% -10%
Västmanlands län 183% 112%
Dalarnas län 63% 49%
Gävleborgs län 58% 29%
Västernorrlands län 17% 10%
Jämtlands län -33% 11%
Västerbottens län -44% 6%
Norrbottens län 9% 7%


Om UC och vår konkursstatistik

UCs konkursstatistik omfattar aktiebolag, handels-, och kommanditbolag samt övriga juridiska personer.

För mer information om UC och den fullständiga konkursstatistiken, läs mer på: www.uc.se/konkursstatistik/

Publicerat av

Tony Harkén

sverige
  • Full Rulle På Flygplatserna

    Under november månad reste 3 243 000 passagerare till eller från Swedavias tio flygplatser, en minskning med knappt två procent jämfört med samma månad föregående år. Läs mer...

Klockan i Sverige

SE - Time