.

© Copyright – EtableringUtomlands.se
Svenskarna väntas jobba längst i EU

Svenskarna väntas jobba längst i EU

Publicerat av Tony Harkén tisdag, 22 november 2016.

Den tid som EU-ländernas medborgare i snitt förväntas vara tillgänglig på arbetsmarknaden under livet har de senaste tio åren ökat med 1,9 år. Och svenskarna är det folk som förväntas vara tillgängliga längst tid i hela EU.

Undersökningen från EU:s statistikorgan Eurostat mäter hur länge en människa över 15 år under sin livstid väntas vara tillgängligt på arbetsmarknaden – antingen som arbetande eller arbetslös. Snittet för hela unionen i fjol var 35,4 år – vilket innebär en ökning med 1,9 år jämfört med en motsvarande undersökning 2005.

Resultatet för Sveriges del i fjol var 41,2 år – överlägset mest i EU före Nederländerna på andra platsen med 39,9 år, skriver tidningen Publikt.

Och gapet från Sverige ner till Italien på sista plats är över 10 år i förväntad tillgänglighet. Siffran för italienarna var i fjol 30,7 år.

Malta störst ökning

I undersökningen 2005 var den förväntade tillgängligheten på arbetsmarknaden 38,9 år i Sverige – så ökningen på 10 år är alltså 2,3 år. Men den största ökningen – med 5,1 år – står Malta för, som i fjol hade 33,4 år förväntad tillgänglighet.

Sett över hela EU förväntades männen i fjol vara tillgängliga i 37,9 år, medan siffran för kvinnorna var 32,8 år. Men från 2005 står kvinnorna för en större ökning än männen – 2,6 mot 1,2 år.

De svenska siffrorna och EU:s

  • En människa över 15 år i EU förväntades i fjol under sin livstid vara tillgängligt på arbetsmarknaden – antingen som arbetande eller arbetslös – i 35,4 år. Det är 1,9 år mer än 2005.
  • I fjol väntades männen i EU vara tillgängliga i 37,9 år – 1,2 år mer än 2005. Kvinnorna väntades vara tillgängliga i 32,8 år – 2,6 år längre än 2005.
  • I Sverige väntades en människa i fjol vara tillgänglig i 41,2 år – 2,3 år längre än 2005 och det längsta i hela EU.
  • För de svenska männen förväntades 42,2 år – 2,1 år mer än 2005. För svenska kvinnor väntades 40,1 år – en ökning med 2,5 år från 2005.
  • I Italien förväntades en människa i fjol vara tillgänglig i 30,7 år – 1,1 år längre än 2005 men det kortaste i hela EU.
  • För de italienska männen förväntades 35,4 år – 0,2 år mer än 2005. För italienska kvinnor väntades 25,7 år – en ökning m

Källa – www.svt.se

Publicerat av

Tony Harkén

sverige
  • Sverige framställs som ett land i förfall

    Filmaren Ami Horowitz har precis återvänt till USA från Sverige och påstår sig ha upptäckt mellan 30 och 40 ”No Go Zones”, stater inom staten där svensk lag inte gäller, dit svensk polis inte vågar sig in. Läs mer...

Klockan i Sverige

SE - Time