.

© Copyright – EtableringUtomlands.se
SEB: Investment Outlook: Långsamt, men åt rätt håll

SEB: Investment Outlook: Långsamt, men åt rätt håll

Publicerat av Cecilia Helland onsdag, 03 december 2014.

Världsekonomin strävar vidare uppåt, med USA i täten, samtidigt som världens centralbanker väntas fortsätta vara stödjande för finansmarknaderna i allmänhet och för mer riskfyllda tillgångsslag i synnerhet.

Det går åt rätt håll, om än i långsam takt.

SEB: s huvudscenario är att en global tillväxt på 3,5-4 procent bör räcka för att driva aktiemarknaderna framåt i en stabil trend, även om kraften inte är av det större slaget. Förutom tillväxten stöttas börsutvecklingen också av bristen på alternativ.

- SEB: s bedömning är att rådande ganska långsamma konjunkturuppgång kan pågå ett bra tag till, även om resan troligen kommer att vara fortsatt volatil, vilket inte minst utvecklingen i oktober och november visade, säger Hans Peterson, chef för tillgångsslagsallokering på SEB.

I detta nummer av Investment Outlook fördjupar vi oss bland annat i stresstesterna av de europeiska bankerna. Vilka hot och möjligheter medför resultaten och vad innebär det inför framtiden? Om tänkbara framtidsscenarier handlar också vårt tema "Alternativa vägar för världsekonomin". Står vi för ett nytt Japan-scenario med nolltillväxt? Eller den något mindre allvarliga "sekulära stagnationen"? Eller får vi kanske rent av en oväntat positiv utveckling?

Utöver detta ger Investment Outlook analyser av tillgångsslag och SEB: s aktuella strategi i portföljförvaltningen. Rapporten finns att läsa i sin helhet här - Investment Outlook (Pdf)

Publicerat av

Cecilia Helland

Ansvarig skribent på Etablering Utomlands.

usa

Klockan i Washington, USA

US-WA - Time