.

© Copyright – EtableringUtomlands.se
Fel
  • Fel vid laddning av flödesdata.
”100 000 jobb på spel”

”100 000 jobb på spel”

Publicerat av Cecilia Helland tisdag, 24 mars 2015.

Omkring 100 000 personer i huvudstadsregionen i Stockholm-Uppsala arbetar i privata välfärdsbolag.

De arbetar i skolor, förskolor, äldreboenden, hemtjänsten och sjukvården. Dessa jobb står nu på spel i och med att regeringen och Vänsterpartiet utreder om det går att hindra företag inom välfärdsbranschen från att göra vinst. Det visar en ny rapport från Stockholms Handelskammare.

- Vi ser ett allvarligt läge där kvinnodominerade småföretag inom välfärdssektorn får allt svårare att finansiera och expandera sin verksamhet. Närmare 40 procent av alla som arbetar inom den privata välfärdsbranschen återfinns i huvudstadsregionen.

Det säger Maria Rankka, vd Stockholms Handelskammare.

- Hela 80 procent av välfärdsproduktionen är i dag offentlig. I det sammanhanget blir det märkligt att politiska krafter ägnar så mycket tid åt att bekämpa småföretag som arbetar för att förbättra kvaliteten inom svensk välfärd, avslutar Maria Rankka.

Fakta om rapporten:

* I Sverige finns 12 700 privat drivna företag inom vård och omsorg. Av dessa har 54 procent (6938) en kvinna som operativ företagsledare. Inom äldreomsorgen är den siffran hela 67 procent.

* Av de 153 000 anställda som arbetar inom privat driven vård och omsorg i Sverige är ungefär 75 procent kvinnor (114 800).

* Vård- och omsorgsbranschen domineras av små aktörer. Av de 12 700 vård- och omsorgsföretag har 11 200 av dessa färre än tio anställda.

* Hela 92 000 personer i Stockholms län arbetar inom den icke offentliga välfärdssektorn i Sverige. I Uppsala län arbetar 10 700 personer hos privata välfärdsaktörer. Totalt i Sverige är 250 000 sysselsatta i sektorn.

Publicerat av

Cecilia Helland

Ansvarig skribent på Etablering Utomlands.

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items