.

© Copyright – EtableringUtomlands.se
Fel
  • Fel vid laddning av flödesdata.
25 procentig skattehöjning!

25 procentig skattehöjning!

Publicerat av Tony Harkén tisdag, 29 november 2016.

Förslaget om nya 3:12-regler innebär en 25 procentig skatteökning på utdelning för landets småföretagare! Vilka klarar detta i Sverige? Vilka tvingas acceptera det?

Förslaget till förändringar i 3:12-regler kommer slå väldigt hårt och snett mot Sveriges minsta företagare. Skatten på utdelning, alltså ränta på pengar som ägaren riskerat i sin verksamhet, höjs från 20 till 25 %. Detta innebär att skatten på satsade pengar ökar med hela 25 procent.

Vem kan vara intresserad av att riskera pengar i ny- och småföretagande med så felaktiga signaler?

All annan satsning som företagare gör i sitt företag undantas i underlaget för utdelning. Det är väl dokumenterat att företagare jobbar mer och har mindre semester till lägre ersättning än samtliga andra grupper i Sverige. I förslaget får denna extra arbetsinsats, inte ens vid 25 % beskattning, räknas in i underlaget.

Det är väl dokumenterat att företagare investerar i sitt företagande genom att inte genomföra pensionssparande i nivåer som de flesta anställda har. Att avstå framtida pension för de anställdas skull och för företagets tillväxt får inte heller detta räknas in i utdelnings-underlaget.

Man ska också vara medveten om att för fåmansföretag gäller att utdelning inte är en avdragsgill kostnad, vilket det är för börsbolagen. Innan utdelning till ägarna för investerade pengar får göras ska staten ha 20 % i skatt på vinsten. Trots att jag och inte staten investerat pengar och tid i mitt företag, så har staten företräde framför mig när det uppkommer en vinst.

Utredaren menar att förändringar av 3:12-regler ska inbringa ytterligare 5 miljarder kronor i skatt till staten. Någon direkt analys av effekten för småföretagande saknas. Den största risken med förslaget kan mycket väl bli att fler företagare slutar med sitt företagande eller flyttar företaget utomlands. Detta kan väl aldrig generera vare sig skatteintäkter eller nya arbeten i Sverige?

Småföretagarnas Riksförbund tycker att de föreslagna förändringarna i 3:12 är direkt förödande för utvecklingen av ett företagsklimat i världsklass. Att skatta bort motivationen för att utveckla Sveriges småföretag är en dålig strategi och därför uppmanar vi regeringen att redan nu skrota de föreslagna skatteförändringarna i 3:12 utredningen.

Leif Svensson
förbundsordförande
Småföretagarnas riksförbund

Publicerat av

Tony Harkén

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items