.

© Copyright – EtableringUtomlands.se
Fel
  • Fel vid laddning av flödesdata.
Affärsresandet kommer att minska

Affärsresandet kommer att minska

Publicerat av Cecilia Helland torsdag, 18 oktober 2012.

I Resegeometris kvartalsstudie "State of The Market" indikerar svenska och nordiska företag att deras affärsresande på ett års sikt kommer att minska.

Detta synliggörs i det sammanvägda indextalet - BT-DIX (Business Travel Demand Index). 

Resandet är en av de första kostnader företagen skär ned på då man befarar en negativ ekonomisk utveckling varför BT-DIX är en tidig såväl som tydlig signal om vart ekonomin och affärsresandet, enligt företagens uppfattning, är på väg - Säger Jan Ogner VD på Resegeometri Nordic AB. 

BT DIX SE (Sweden) faller tillbaks med två punkter till -0,04 under q3 2012 vilket är den lägsta nivån sedan q4 2009 och indikerar att företagen nu är mer pessimistiska än på länge.


BT DIX förklaring

BT DIX är ett sammanvägt index tal baserat på företagens bedömning av sitt behov av olika affärreserelaterade tjänster som flyg, hotell, hyrbil etc på tolv månaders sikt. Indextalet är viktat utifrån hur mycket som budgeteras på respektive tjänst där flyg och hotell representerar den största vikten. Ett positivt resultat i BT DIX indikerar ett ökat affärsresande och negativt ett minskande.

Om State of The Market och Resegeometri

State of The Market är en undersökning bland drygt 1000 nordiska företag som genomförts varje kvartal sedan 2008.
Resegeometri Nordic AB är ett oberoende konsult och analysföretag med fokus på nordisk rese- och transportindustri.

Publicerat av

Cecilia Helland

Ansvarig skribent på Etablering Utomlands.

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items