.

© Copyright – EtableringUtomlands.se
Fel
  • Fel vid laddning av flödesdata.
De Sydsvenska hamnarna – Viktiga för hela Sveriges näringsliv

De Sydsvenska hamnarna – Viktiga för hela Sveriges näringsliv

Publicerat av Tony Harkén söndag, 09 december 2018.

I årets upplaga av rapporten Sydsverige live, som granskar sydsvenska investeringar och regionens tillväxt, presenterades Sydsvenska hamnars funktion och kapacitet.

Rapporten visar att Sydsveriges hamnar tillsammans utgör en metropol för varulogistik. Bland annat illustreras att mängden godsvolym inom ett område på 11 mil från Helsingborg till Trelleborg hanterar volymer i storlek med Göteborgs hamnar.

Rapporten belyser även att de Sydsvenska hamnarna innehar en marknadsandel på 64 procent inom trailerenheter och dominerar därigenom RoRo-trafiken (Roll on – roll off). Detta innebär att transportsystemets utveckling i Skåne får stor betydelse för hela Sveriges konkurrenskraft och att Skåne är Sveriges viktigaste logistiknav för transporter till våra handelspartners i Europa.

Trafikverkets framtidsprognoser gällande godstrafik i regionen visar en ökning med 156 procent fram till 2030. En tillväxt som Sydsveriges nuvarande infrastruktur kommer få mycket svårt att klara av.

Denna fakta verkar okänd för många och regionen får därför inget erkännande som centrum för varulogistik inom svensk politik. Exempelvis sitter ingen representant från Sydsverige med i det nationella godstransportråd som regeringen inrättat för att utveckla transportsektorn. Detta trots att två av Sveriges fem särskilt betydelsefulla hamnar, utsedda av EU, ligger i Sydsverige. Dagens konstruktion av hamnarna är splittrad. En sammanslagning skulle kunna innebära en större specialisering och utveckling inom de olika hamnarna.

Sydsverige Live – 2018 års rapport om Sydsveriges näringsliv finns tillgänglig att läsa på Industrifaktas hemsida.

Foto: Helsingborgs hamn

Publicerat av

Tony Harkén

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items