.

© Copyright – EtableringUtomlands.se
Fel
  • Fel vid laddning av flödesdata.
Göteborgs Hamn bygger ny terminal för godshantering

Göteborgs Hamn bygger ny terminal för godshantering

Publicerat av Cecilia Helland måndag, 23 februari 2015.

Göteborgs Hamn planerar en ny energihamn på Risholmen i ytterhamnarna. Byggnationen av den 600 000 kvadratmeter stora hamnen beräknas starta 2018 och stå klar 2030.

Göteborgs Hamn planerar en ny energihamn på Risholmen väster om dagens godsterminaler på Hisingssidan. Den nya hamnen ska bli 600 000 kvadratmeter stor, att jämföra med exempelvis containerterminalens 800 000 kvadratmeter.

—För att säkra framtida tillgång till energiprodukter och bereda utrymme för nya energislag krävs en utbyggnad av terminaler och kajer, säger Arvid Guthed, chef hamnutveckling, Göteborgs Hamn AB.

Den nya hamnen planeras att delvis byggas upp med massor från de stora infrastrukturprojekten som pågår i Göteborg genom att omhänderta schaktmassorna från västsvenska paketet.

—Avsikten är att ta hand om de lermassorna som Trafikverket gräver upp och behöver bli av med. Istället för att köra massorna till deponier så bygger vi hamn med dem. På så vis hushåller med resurser samtidigt som vi undviker långa transporter, säger Arvid Guthed.

Publicerat av

Cecilia Helland

Ansvarig skribent på Etablering Utomlands.

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items