.

© Copyright – EtableringUtomlands.se
Fel
  • Fel vid laddning av flödesdata.
Höga minimilöner sköt sänkt arbetsgivaravgift i sank

Höga minimilöner sköt sänkt arbetsgivaravgift i sank

Publicerat av Tony Harkén fredag, 05 oktober 2012.

Sänkt arbetsgivaravgift för unga bidrog inte till att minska ungdomsarbetslösheten i Sverige. Sänkningen omintetgjordes av stigande minimilöner. Det visar en ny rapport från Svenskt Näringsliv.

I januari 2009 sänktes arbetsgivaravgiften med 15,74 procent för alla under 26 år. Under samma period höjdes minimilönerna kraftigt, största ökningarna stod detaljhandeln, hotell- och restaurangbranschen för.

En ny rapport från Svenskt Näringsliv visar nu att de höga minimilönerna i kombination med finanskrisen 2008 förtog effekten av den sänkta arbetsgivaravgiften. Resultatet blev att ungdomsarbetslösheten inte minskade nämnvärt.

Att den sänkta arbetsgivaravgiften kan höjas utan skadliga effekter på ungdomsarbetslösheten är enligt rapporten en felaktig slutsats. Istället visar rapporten att en höjning av arbetsgivaravgiften påverkar sysselsättningen bland unga negativt. Ytterligare 30 000 jobb hotas om arbetsgivarna måste betala mer i arbetsgivaravgift.

Här kan du ladda hem rapporten – Minimilöner

Publicerat av

Tony Harkén

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items