.

© Copyright – EtableringUtomlands.se
Fel
  • Fel vid laddning av flödesdata.
Internationell projektframgång för Grundfos

Internationell projektframgång för Grundfos

Publicerat av Cecilia Helland tisdag, 23 december 2014.

Grundfos i Tyskland och Mexiko har tillsammans genom ett internationellt samarbete tagit hem ett avtal för en helt ny AUDI–fabrik som skall byggas i Mexiko.

För att ta hem internationella projekt krävs internationellt samarbete. Med flera intressenter på olika kontinenter och i olika tidszoner måste Grundfos säljpersonal utnyttja sitt globala nätverk för att komma nära alla viktiga beslutsfattare och framgångsrikt delta i anbudsförfarandena för dessa projekt. Grundfos Tyskland (GWS) och Grundfos Mexiko (GMX) har nu tagit hem en stor internationell order från den välkända biltillverkaren Audi, genom öppet och ärligt internationellt samarbete – och gammalt hederligt hårt säljarbete.

Audi, som ingår i Volkswagen-koncernen (VW), bygger en ny fabrik på 400 hektar i Mexiko. Den toppmoderna anläggningen kommer att vara klar i mitten av 2016 och kommer att ha kapacitet för att tillverka upp till 150 000 enheter om året. Fabriken är designad av två tyska arkitektföretag. Det ena av dessa, IB-Zammit, ansvarar för alla HVAC-anläggningar, varför GWS samarbetade med detta företag och VW-koncernens avdelning för anläggnings-planering för att få Grundfos föreskrivna för projektet.

Det slutliga beslutet att köpa Grundfospumpar fattades i slutet av juli 2014, när GMX slöt avtalet med Diprolam. Ordern omfattar 30 NK-pumpar, 3 Hydro MPC-enheter med CR-, CRE- och CRIE-pumpar, och diverse andra pumpar för bland annat doserings- och spillvattenapplikationer. Ursprungligen ingick inga serviceerbjudanden i ordern, men för några veckor sedan hade GMX ett möte med Audis anläggningspersonal om att personal från Grundfos ska tillhandahålla service och underhåll.

”En del av pumparna är igång 24 timmar per dygn 365 dagar per år”, säger Fernando Vázquez. ”Syftet var att säkerställa att vår utrustning fungerar väl vid Audis anläggning, eftersom Grundfos är den enda leverantören av pumputrustning där.” Man diskuterade också att inrätta ett reservdelslager vid fabriken, och det var tydligt att Audis lokala personal hade lagt märke till hur hårt teamen från GWS och GMX hade arbetat. ”De sade att Audi behöver toppleverantörer som Grundfos”, tillägger Fernando Vázquez.

Det är långt från Tyskland till Mexiko, men det hindrade inte GWS och GMX från att samarbeta nära och ta hem en stor pumporder från en internationell kund. Alberto Gonzalez understryker hur viktigt samarbetet varit för att få denna viktiga order, och hans tyska kollega instämmer: ”Nyckeln till framgången var den öppna interna kommunikationen mellan GMX och GWS och att vi redan från början hade en god relation med konsultföretaget IB-Zammit och med avdelningen för anläggningsplanering vid Volkswagens huvudkontor”, avslutar Ralph Post.

Information om företaget: Grundfos AB

Publicerat av

Cecilia Helland

Ansvarig skribent på Etablering Utomlands.

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items