.

© Copyright – EtableringUtomlands.se
Fel
  • Fel vid laddning av flödesdata.
Kinaschack om elpriset

Kinaschack om elpriset

Publicerat av Cecilia Helland torsdag, 02 mars 2017.

Små rörelser i kinesisk politik kan skapa krusningar i Asien, men slå in över Europas energimarknad som en flodvåg.

Grossistpriset för el för februari hamnade i snitt på 28,6 öre/kWh för Norden. Detta är högre jämfört med februari månad de tre föregående åren, men fortfarande är priset 13 procent lägre än genomsnittet för februari de senaste tio åren.

Nordnorge har varit den stora prisvinnaren denna vinter. Mycket vatten och snö i norr gör att produktionspressen är större där. De högsta priserna hittar vi som vanligt i Finland och södra Sverige. Mer manöverutrymme på elmarknaden i Europa har lett till att prisskillnaden mellan Frankrike och Tyskland nu har minskat. Även skillnaden mellan Tyskland och Norden har krympt från 75 procent i januari till 33 procent i februari. I Tyskland gav mycket vind i slutet av februari så låga energipriser att exporten från Norden vändes till import under enskilda perioder.

Kineserna har ett fast grepp om vårt elpris
På världsmarknaden är det kinesisk planekonomi och utrikespolitik som i hög grad styr kolpriset. I början av 2016 kom kinesiska marknadsregleringar som under loppet av året gav en fördubbling av kolpriset. Myndigheterna insåg efterhand att de hade tagit i för hårt och reverserade åtgärderna så att priset gick ner igen.

Nu spekulerar alltfler om huruvida Kina kommer att återinföra regleringarna för att hålla kolpriset under kontroll. Kolpriset stiger nu på grund av spekulationer kring dessa regleringar. Kolmarknaden i Kina har också blivit stramare på grund av importstopp av kol från Nordkorea på grund av Kim Jong-uns provokationer.

Båda dessa händelser har bidragit till att trissa upp kolpriset med cirka 10 procent hittills i år. Därför är det nu dyrare för europeiska kolkraftsproducenter att producera el och många räknar även med högre elpriser under den närmaste framtiden.

Mongstad lägger ner elproduktionen
I likhet med gaskraftverket på Kårstø, som kastade in handduken 2014 efter flera förlustfyllda år, har gaskraftverket på Mongstad nu beslutat sig för att avveckla sin elproduktion. Mongstad har haft en årlig produktion på runt 1 TWh som nu försvinner. Detta kommer att påverka marknaden i viss grad, men det är svårt att säga hur stor effekten blir. Sett i förhållande till utbyggnaden av ny förnybar energi i Norden de senaste åren, är den volym som går förlorad från Mongstad inte så stor.

Bild - Kineserna har ett fast grepp om vårt elpris, skriver Andreas Myhre, elhandelschef på LOS Energy.

Publicerat av

Cecilia Helland

Ansvarig skribent på Etablering Utomlands.

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items