.

© Copyright – EtableringUtomlands.se
Fel
 • Fel vid laddning av flödesdata.
Ödmjukheten slår passionen i svensk ledarstil

Ödmjukheten slår passionen i svensk ledarstil

Publicerat av Cecilia Helland onsdag, 05 mars 2014.

Nya undersökningsresultat från Grant Thornton visar en stor skillnad i ledarstilar mellan nya och gamla ekonomier.

Medan ledare i länder i Asien-Stillahavsområdet är mer öppna för att använda coachning, intuition och kreativitet i sitt ledarskap, är deras europeiska motsvarigheter mer traditionella.

Grant Thornton har låtit intervjua 3300 företagsledare i 45 länder, varav 150 företagsledare i medelstora företag i Sverige. Vikten av ödmjukhet är det som kännetecknar de svenska företagsledarna allra mest.

Företagsledarna fick bedöma de viktigaste faktorerna för att vara en god ledare. Andelen svenska ledare som gav “passion” ett värde fyra eller fem på en femgradig skala, där fem var högst, uppgick till 62 procent. Bara Norge och Ryssland hade ett lägre värde (36 respektive 55 procent.) Asien var den del av världen där man värdesatte passionen allra högst.

När det gällde vikten av integritet, uppvisade de svenska företagsledarna stora likheter med de östeuropeiska. Bara två länder hade en lägre andel som tyckte att integritet var viktig. De länderna var Georgien och Ryssland. Italien och Polen hade samma resultat (78 %) som Sverige. I Nya Zeeland och Sydafrika gav 100 procent av de tillfrågade ledarna integritet ett värde 4-5 på den femgradiga skalan.

På flera områden visade de svenska företagarna stora likheter med sin omvärld. Vikten av kommunikation, en positiv attityd och förmågan att inspirera var högt värderat både globalt och i Sverige. Däremot ansåg inte de svenska företagsledarna att förtroende var lika viktigt som man gjorde globalt.  Istället var ödmjukhet det begrepp som utmärkte svenskarna.

Hela 85 procent av de svenska ledarna satte ödmjukhet som mycket viktigt., Bara de filippinska företagsledarna låg högre (96 %). Vårt grannland Norge låg precis på andra änden av skalan. Bara 16 procent av norrmännen tyckte ödmjukhet var viktigt och var därmed det land som värderade ödmjukheten allra lägst.  Förmågan att delegera var även det en parameter som värderades högre i Sverige jämfört med det globala snittet.

Låg andel coachade svenska ledare

Undersökningen har också tittat närmare på andra ledarskapsaspekter, t.ex. hur vanligt det är att företagsledare använder en coach. I Sverige har bara 25 procent av de intervjuade företagsledarna t.ex. någonsin använt en coach och bara 15 procent använder en i nuläget.  Sverige ligger därmed på 33:e plats av 45 länder. De coachade företagen uppvisade högre resultat på sex av åtta dynamiska parametrar, som visar förmågan att växa.

De åtta dynamiska parametrarna var:

 • Tillväxten ska ha ökat med mer än 5 procent
 • Antalet medarbetare ska ökat med mer än 5 procent
 • Förvärv eller samgående med annat bolag
 • Ökat exporten med mer än 5 procent
 • Etablerat sig på nya marknader utanför hemlandet
 • Lanserat en ny produkt eller tjänst
 • Investerat minst 5 % av budgeten i forskning & utveckling
 • Företaget en betydande omorganisation eller omstrukturering

Två ledarstilar: modernister och traditionalister

Med resultaten kan två helt olika ledartyper utkristalliseras, modernister och traditionalister. Modernisterna finns t.ex. på marknader som Brasilien, Filippinerna, Thailand och Vietnam. Dessa ledare är öppna för att bli coachade och värderar kreativitet och intuition. De har också högre sannolikhet att vara kvinnor, eller är omgivna av kvinnor i högre positioner.

Som en kontrast står ledarna i europeiska länder som Frankrike, Tyskland, Spanien och Storbritannien som är mer av traditionalister. De är mindre benägna att använda en coach och sätter mindre värde på kreativitet och intuition. De är också mindre sannolika att vara kvinnor. Även Sverige skulle räknas in i gruppen traditionalister i mångt och mycket.

32 procent av de Sydostasiatiska ledarna är kvinnor och 28 procent i BRIC-länderna. Detta ska jämföras med en kvinnoandel på 21 procent i G7-länderna och 22 procent i eurozonen.  Av styrelseledamöterna är 26 procent av BRIC-ländernas styrelser kvinnor, jämfört med bara 16 procent i G7-länderna.

Grant Thornton drar slutsatsen att företagsledarna i Asien och Latinamerika har observerat och studerat hur ledarskapstekniker utvecklats och mognat i de gamla ekonomierna och sedan skapat en slags tredje väg – en blandning mellan sin egen kulturella stil och de från västvärlden.

- Idag ställs helt annat krav på ledarskap än tidigare, säger Peter Bodin, vd på Grant Thornton. Att gå i gamla fotspår är ingen framgångsfaktor. Det finns tydliga indikationer på att det som modernisterna står för också leder till en högre tillväxt, avslutar han.

Publicerat av

Cecilia Helland

Ansvarig skribent på Etablering Utomlands.

There are not feed items to display.
 • Check if RSS URL is online
 • Check if RSS contains items