.

© Copyright – EtableringUtomlands.se
Fel
  • Fel vid laddning av flödesdata.
Så ska Sverige visa vägen – i Kina

Så ska Sverige visa vägen – i Kina

Publicerat av Cecilia Helland tisdag, 30 september 2014.

I och med att svensk handel med Kina ökar uppstår också frågan om svenska företags sociala ansvar i ett land där många kinesiska arbetare saknar grundläggande rättigheter.

Men hur mottas svenskt reformarbete i Kina? Per Linden, VD för det svenska Sourcingföretaget Scandic Sourcing har jobbat med CSR-frågor i Kina i över tio år och berättar om svårigheter och möjligheter med CSR i Kina. perl

Per Linden driver sitt sourcingföretag från Shanghai och hjälper västerländska företag hitta leverantörer i Kina. I detta ingår också att se till att de kinesiska leverantörerna ger sina anställda drägliga förhållanden. I dagsläget granskar Per Lindens firma omkring 40 kinesiska leverantörer med jämna mellanrum. Per Linden menar att han i det stora hela fått ett bra bemötande.

- Erfarenheten har varit väldigt positiv. Leverantörer har generellt sett varit öppna till att berätta om sin situation och lyssna på rekommendationer. Den allmänna förbättringsviljan har varit överraskande god. De flesta leverantörer har visat sig vara entusiastiska gällande möjligheten att närmas av ett utländskt företag angående dessa problem.

Sverige är det enda landet i världen som har skrivit ett avtal på ministernivå med Kina om ett CSR-samarbete, men att verkligen kommunicera de svenska värderingarna hela vägen ut till enskilda kinesiska leverantörer är inte alltid det lättaste.

När det oberoende svenska organet Swedwatch förra året granskade fem kinesiska fabriker som tillverkade artiklar åt Jula, Biltema, Rusta och Clas Ohlson fann man att förhållandena var minst sagt undermåliga – värst var det på Julas fabriker där man man arbetade upp till 13 timmar om dagen och bara hade en dags ledigt i månaden.

- Det finns fortfarande en enorm klyfta i det kollektiva medvetandet hos arbetare, fabriksägare och kinesiska myndigheter gällande vilken standard som västerländska företag förväntar sig. De miljoner fabriker som producerar varor i Kina drivs ofta av praktiska människor med mycket lite utbildning. De håller sig sällan uppdaterade gällande vilka lagar som gäller i Kina och ännu mindre vad FN:s global compact säger. Man måste jobba aktivt på plats och med långsiktiga mål. Dessutom är lagar tolkade olika av lokala myndigheter. Därför är det viktigt att svenska företag har en kontinuerlig uppföljning av sina kinesiska leverantörer – CSR är inget man kan ta för givet i Kina, säger Per Linden.

Fakta Kina:

Kina är Sveriges näst största exportland utanför Europa. Omkring svenska 600 företag är verksamma i Kina. Kina har omkring 240 miljoner migrantarbetare som i princip blir rättslösa efter att de lämnar sin hemort.

I Kina är inkomstklyftorna är enorma och växer explosionsartat; medan minimilönen för en kinesisk arbetare ligger på 800 kronor i månaden är det inte ovanligt att en ingenjör tjänar över 20 000 kr. Samtidigt täcks bara omkring hälften av alla arbetare av grundläggande arbetskontrakt med garanterad ledighet, minimilön, garanti av säker arbetsmiljö och minst en dags ledighet i veckan.

Vill du veta mer ta en titt hos www.scandicsourcing.com

Publicerat av

Cecilia Helland

Ansvarig skribent på Etablering Utomlands.

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items