.

© Copyright – EtableringUtomlands.se
Fel
  • Fel vid laddning av flödesdata.
Starkare privat sektor under andra kvartalet i Stockholm

Starkare privat sektor under andra kvartalet i Stockholm

Publicerat av Tony Harkén tisdag, 09 oktober 2012.

Under andra kvartalet 2012 fortsatte lönesumman att öka i Stockholm, pådrivet av en starkare privat sektor. Försäljningen steg inom samtliga branscher.

Sysselsättningen ökar alltjämt, men i ett lugnare tempo. Byggandet faller, men den kraftiga befolkningsökningen fortsätter.

Lönesumman ökade under andra kvartalet 2012 med 4,1 procent i Stockholms län och 4,7 procent i Stockholms stad jämfört med föregående kvartal. Tillväxten minskade därmed i länet men ökade i staden jämfört med förra kvartalet. I övriga Sverige var tillväxten 3,7 procent under perioden. Branscher med starkast utveckling var vård och utbildning.

- Stockholm är en stabil tillväxtregion trots den svaga utvecklingen av världsekonomin. Vi har ett bra utgångsläge att fortsätta att vara en säker hamn för boende, företag och investerare, säger Olle Zetterberg, vd Stockholm Business Region.

Sysselsättningen fortsätter att öka men samtidigt sjunker antalet lediga jobb och arbetslösheten ökar. En av förklaringarna är den fortsatt starka inflyttningen. Befolkningen ökade med ytterligare 9 583 personer i  länet under kvartalet, varav 3 811 i staden.

Bostadsbyggandet är fortsatt lågt med 1 132 lägenheter påbörjade i länet varav 762 i staden. Nedgången var kraftigast bland småhusen, med en minskning på över 80 procent. Stockholm forsätter dock att vara en magnet för turister som under kvartalet fortsatte upp med 5 respektive 6 procent, i länet respektive staden.

Ladda ner rapporten i sin helhet: www.stockholmbusinessregion.se/stockholmskonjunkturen

Publicerat av

Tony Harkén

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items