.

© Copyright – EtableringUtomlands.se
Fel
  • Fel vid laddning av flödesdata.
Stockholms stads OS-utredning presenterad

Stockholms stads OS-utredning presenterad

Publicerat av Tony Harkén fredag, 27 januari 2017.

Stockholm har bra förutsättningar att hålla ett modernt kombinerat Vinter OS och Paralympics i Stockholm 2026 i linje med stadens program för evenemang och hållbarhetsambitioner. Det visar den utredning som staden har gjort.

Utredningen presenterades under fredagen av Karin Wanngård (s) finansborgarråd och Emilia Bjuggren (s) arbetsmarknads- och idrottsborgarråd tillsammans med Jesper Ackinger, ansvarig för utredningen på stadsledningskontoret.

En av slutsatserna i utredningen är att den olympiska rörelsens nya strategi, Olympic Agenda 2020, stämmer väl överens med Stockholms ambitioner om social, ekonomisk, miljömässig och demokratisk hållbarhet. Olympic Agenda 2020 innebär också ett ökat stöd från IOK, både i ansökningsprocessen och i genomförandet.

– Utredningen visar att Stockholm, tillsammans med de medarrangerande kommunerna, har en god möjlighet att skapa ett framåtblickande olympiska vinterspel, där fokus ligger på att förena ett sport- och publikevenemang av yppersta klass med ett tydligt hållbarhetsperspektiv. Det säger Karin Wanngård (s) finansborgarråd i Stockholms stad.

– Vi har god kapacitet gällande infrastruktur och moderna anläggningar för vintersport. De investeringar som krävs gäller sporter där det finns en efterfrågan och stort motionsintresse som skridskohall och anläggning för längdskidåkning. Ett Paralympics ger dessutom möjligheter att stärka tillgängligheten i stadens idrottsanläggningar. Det skulle göra investeringarna till en naturlig del i en långsiktig idrotts- och folkhälsostrategi, säger Emilia Bjuggren (s) arbetsmarknads- och idrottsborgarråd.

Publicerat av

Tony Harkén

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items