.

© Copyright – EtableringUtomlands.se
Fel
  • Fel vid laddning av flödesdata.
Storstadskommuner sämst på offentlig upphandling

Storstadskommuner sämst på offentlig upphandling

Publicerat av Cecilia Helland måndag, 14 oktober 2013.

En ny granskning, som baseras på 1 225 offentliga upphandlingar av städtjänster genomförda under 2009-2011, visar att 96 % av upphandlingarna fokuserar helt på lägsta pris.

Flertalet av de undersökta kommunerna har endast i begränsad omfattning tagit hänsyn till viktiga parametrar såsom hygien, kvalitet och arbetsmiljö. Storstadskommunerna är sämst i klassen.

Almega Serviceentreprenörerna, som företräder städföretag i Sverige, har genomfört granskningen i syfte att klargöra viktiga orsaker till kvalitetsproblem inom offentlig sektor. Det är den offentliga beställaren som styr upphandlingen utifrån de kriterier som sätts upp för upphandlingen. Städföretagen som deltar vid anbudsgivningarna räknar enligt beställarens förfrågningsunderlag. Jämförelsen är en del av Almega Serviceentreprenörernas årliga branschrapport.

”Under åratal har det skrivits om snuskiga toaletter i skolor och dåligt städade vårdinrättningar. Städföretagen har ofta lyfts fram som ansvariga, men är det verkligen så att det alltid är städföretagen som slarvar? Vår granskning visar att kommunerna i allt för hög utsträckning fokuserar på lägsta pris.”, säger Ari Kouvonen, näringspolitisk expert vid Almega Serviceentreprenörerna.

Genomgången av 1 225 offentliga upphandlingar visar att det är mindre kommuner som mer konsekvent anger parametrar såsom hygien, kvalitet och arbetsmiljö i upphandlingar av städtjänster. Storstadskommunerna är sämst i klassen.

”Granskningen synliggör att kommuner inte, i tillräcklig utsträckning, prioriterar god hygien i offentliga miljöer. Vår beräkning av städbehov i en skola jämfört med ett kontor visar att många barn riskerar att studera i miljöer med väsentligt sämre hygien jämfört med deras föräldrars arbetsplatser.”, säger Ari Kouvonen.

Branschrapport Städ- och servicebranschen omfattar drygt 26 mdr SEK i omsättning, 50 000 anställda och knappt 2000 företag. Årets rapport visar att branschen fortsatt växer, om än med en lägre takt. Viktiga slutsatser från rapporten;

Prispressen fortsätter statistik från SCB och genomförd företagsenkät visar att företagens kostnader ökar mer än priserna på de tjänster företagen levererar. Konkurrens från oseriösa aktörer upplevs som ett stort problem. 53 procent av företagen har anställda med något av bidragen från arbetsförmedlingen.

Fokus på lägsta pris i offentlig sektor ett växande problem. Marknadsvillkoren är särskilt ogynnsamma vid offentlig upphandling av städtjänster. Endast 42 procent av företagen deltog i en offentlig upphandling det senaste året. Fokus på pris anges som huvudanledning till lågt deltagande. 63 procent av de företag som deltagit i en offentlig upphandling under de senaste två åren har tvingats acceptera anbud under 200 kr/timme. Detta ska ställas i kontrast till att lönekostnader och sociala avgifter för en städare med minst 6 år i branschen är just 200 kr/timme. Därmed krävs det att man använder sig av bidrag från arbetsförmedlingen eller att man inte följer kollektivavtal.

En jobbskapande bransch. Mer än 50 procent av dem som anställdes i branschen under föregående år kom från arbetslöshet. Många är födda utanför Sverige (46 procent) och en låg andel har en eftergymnasial utbildning (14 procent).

Källa – Almega

Publicerat av

Cecilia Helland

Ansvarig skribent på Etablering Utomlands.

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items