.

© Copyright – EtableringUtomlands.se
Fel
  • Fel vid laddning av flödesdata.
Striden om svenska skogen

Striden om svenska skogen

Publicerat av Tony Harkén lördag, 08 december 2018.

Antalet skogsägare som förlorar brukanderätten över sin egen skog sedan Artskyddsförordningen började tillämpas 2016 har ökat med över 30 procent.

Dessutom har antalet registrerade nyckelbiotoper fördubblats, vilket i princip innebär att skogen blir osäljbar.

Mer om - Äganderätten i skogen är satt under press

Publicerat av

Tony Harkén

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items