.

© Copyright – EtableringUtomlands.se
Fel
  • Fel vid laddning av flödesdata.
Svag svensk krona påverkar företag negativt

Svag svensk krona påverkar företag negativt

Publicerat av Tony Harkén torsdag, 20 december 2018.

Den svenska kronan har sedan januari 2014 tappat hela 40 procent mot dollarn och närmare 20 procent mot euron.

Valutakursrörelsen och osäkerheten den medför skapar bland annat en sämre lönsamhet för svenska företag med internationell handel. Företagare tycker samtidigt att USA är det land utanför EU som det är viktigast att få bättre handelsvillkor med. Det visar Företagarnas undersökning bland drygt 1 000 företag.

Riksbanken har de senaste åren fört en väldigt expansiv penningpolitik, med låg och även negativ ränta kombinerat med stora köp av obligationer, vilket har bidragit till en svagare krona. Den svaga kronan har främst en negativ påverkan på importerande företag.

För exporterande företag kan en svag krona både vara bra och dåligt, men generellt gynnas svensk export av att svenska produkter relativt sett blir billigare. Valutakursen och den svaga kronan har också en relativt sett större negativ påverkan på en Sveriges småföretag eftersom import är vanligare bland småföretagen än export.

– Importerande företag påverkas ofta negativt av en svag krona, vilket gör internationella inköp och import dyrare, medan exporterande företag gynnas eftersom svenska produkter blir relativt sett billigare. Mindre företag påverkas relativt sett mer av valutakursrörelser eftersom de ofta har begränsade möjligheter att valutasäkra mot oförutsedda valutakursrörelser, säger Daniel Wiberg, chefsekonom på Företagarna.

Hela sju av tio importerande företag utan export upplever en negativ påverkan av den svaga kronan. Även bland exporterande företag utan import upplever drygt en av fem den svaga kronan som negativ medan en av fyra anser det vara positivt. Generellt anger 28 procent av företagen att den relativt svaga kronan påverkar företaget negativt. 7 procent svarar att det är positivt. Drygt hälften av företagen svarar att de inte påverkas alls av valutakursen.

– Den svenska konjunkturen utvecklas starkt och det finns en tydlig trend uppåt i inflationen. Tecknen tyder dock på en vändning ner mot ett svagare konjunkturläge. Det finns samtidigt en ökad osäkerhet med hot om handelskrig och en hård brexit. Även om det underliggande konjunkturläget är gott, riskerar även den inhemska politiska situationen att bidra till osäkerheten, menar Daniel Wiberg.

Steget ut på exportmarknader kräver finansiering och riskhantering. Valutakursrörelser och osäkerhet som det medför hämmar företagens internationella expansionsmöjligheter. Stabilitet är viktigt för företagen. Konkurrenskraften börjar alltid hemmavid, och allt mer i frågor som rör kompetens och kunskap.

– Företagarna värnar den fria marknaden och tror på öppenhet och frihandel. Sveriges välstånd bygger i mycket hög grad på internationell handel, varför det är viktigt med goda och stabila förutsättningar för både export och import, avslutar Daniel Wiberg.

På frågan om vilka länder utanför EU som Sverige bör stärka sina handelsrelationer anser flest företagare att det är viktigt att få bättre handelsvillkor med USA, landet som den senaste tiden hotat med utökade handelshinder. Norge följer på plats två, följt av Kina och Indien. Det ger en god bild av vilka marknader som svenska småföretag prioriterar i steget ut på den internationella marknaden.

Läs mer och ladda ner rapporten: Små och växande företag i en globaliserad värld

Foto - Daniel Wiberg, chefsekonom på Företagarna, ser med oro på den svaga kronan.

Publicerat av

Tony Harkén

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items