.

© Copyright – EtableringUtomlands.se
Fel
  • Fel vid laddning av flödesdata.
Svenska Skogen - Sämre lönsamhet men optimism

Svenska Skogen - Sämre lönsamhet men optimism

Publicerat av Cecilia Helland torsdag, 21 november 2013.

Skogsbarometern 2013, en årlig Sifo-undersökningen bland landets skogsägare från LRF Konsult och Swedbank, visar bland annat att knappt hälften av skogsägarna tycker att lönsamheten är tillfredställande.

Skogsägarna dock tror på stigande timmerpriser och stigande priser på skogsfastigheter medan de är pessimistiska om massavedspriserna.

Det har varit ett tungt år för skogsindustrin med en stark svensk krona och allmän lågkonjunktur i stora delar av världen. För landets skogsägare, som står för 60 procent av virkesflödet i Sverige, har det inneburit sjunkande priser på timmer och massved.

– Knappt hälften av skogsägarna, är tillfreds med lönsamheten i skogsbruket. Det är en minskning jämfört med förra året då 54 procent var nöjda med sin lönsamhet men med tanke på virkesprisutvecklingen så är det ändå en förhållandevis stor andel som är nöjda, säger Axel af Petersens, Segmentschef Skog på LRF Konsult.

Prognosen för den närmsta framtiden är blandad, 37 procent tror på stigande priser på timmer det närmaste året. 28 procent tror på stigande priser på massaved på tre års sikt.

– Rapporten bekräftar att synen på skogsägandet påverkas av att skogsägarna ofta är äldre och lågt belånade. Befintliga skogsägare är mycket intresserad av att investera ytterligare i mer skogsmark trots en ökande medelålder, säger Per Skargren Segmentsansvarig Skog & Lantbruk på Swedbank.

Värden för 70 miljarder ska byta ägare
Skog till ett värde av 70 miljarder kronor kommer byta ägare de närmaste fem åren. Av skogsägarna i undersökningen planerar 13 procent att överlåta sin fastighet de närmaste fem åren, vilket är en låg andel då en tredjedel av skogsägarna är äldre än 65 år.

Mjuka faktorer som jakt, rekreation och känslan av att äga anges av 48 procent som den viktigaste faktorn för ägandet av skog. 37 procent tycker främst att det är en långsiktig investering och endast 11 procent tycker att en god löpande avkastning är mest betydelsefullt.

Skog – en lönsam investering
Priset på skogsfastigheter är något vikande under 2013 jämfört med 2012. Det är dock fortsatt lönsamt att investera i skogsmark enligt 37 procent av de tillfrågade skogsägarna. 40 procent av skogsägarna tror på stigande fastighetspriser de närmaste tre åren medan en förhållandevis liten andel, 14 procent, tror att priserna på skogsfastigheter kommer sjunka de närmaste tre åren.

Ta del av hela Skogsbarometern 2013

Publicerat av

Cecilia Helland

Ansvarig skribent på Etablering Utomlands.

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items