.

© Copyright – EtableringUtomlands.se
Fel
  • Fel vid laddning av flödesdata.
Sverige - För liten marginal till utgiftstaket i år

Sverige - För liten marginal till utgiftstaket i år

Publicerat av Cecilia Helland torsdag, 15 januari 2015.

Underskottet i de offentliga finanserna beräknas uppgå till 81 miljarder kronor i år, motsvarande 2,0 procent av BNP.

Nästa år minskar det till 56 miljarder kronor. Marginalerna till utgiftstaket är små de närmaste åren. I år bedöms inte marginalen vara tillräckligt stor för att kunna hantera normal osäkerhet. Beslut om nya utgiftsökningar ryms därför inte under det tak som nu är beslutat.

Inhemsk efterfrågan driver tillväxten i ekonomin

Den svaga konjunkturen i omvärlden leder till att återhämtningen i den svenska ekonomin går trögt. Den inhemska ekonomin håller dock uppe tillväxten. En gradvis förstärkning av den globala konjunkturen leder till att exporten lyfter under 2015 även om tillväxten fortfarande kommer att vara relativt låg. Trots en dämpad tillväxt i ekonomin har sysselsättningen och antalet arbetade timmar ökat relativt starkt och väntas fortsätta göra det de närmaste åren då aktiviteten i ekonomin stiger. Eftersom arbetskraften ökat nästan lika mycket som sysselsättningen har inte arbetslösheten minskat, men den väntas sjunka kommande år.

Fortsatt stora underskott trots skattehöjningar

Den offentliga sektorns skatteintäkter ökar starkare 2015 än 2014 till följd av skattehöjningar på tobak, alkohol, energi och personbilar. Kommunalskatten höjs och begränsningen av avdragsrätten för pensionssparande bidrar också till att öka intäkterna. Ökningen är ändå dämpad samtidigt som vissa utgifter, som migration och integration samt sjukpenning, ökar relativt mycket. Därmed uppstår ett stort underskott även i år.  Kommande år ökar skatteintäkterna betydligt snabbare än i år samtidigt som utgifterna ökar måttligt, men det blir underskott i de offentliga finanserna hela prognosperioden.

Större underskott än i riksdagens beräkningar

I ESV:s prognos är underskottet i de offentliga finanserna betydligt större än underskottet i riksdagens beräkningar, som grundar sig på den budget som riksdagen beslutat för 2015. Enligt riksdagen beräknas underskottet i år uppgå till 45 miljarder kronor och 2016 till 13 miljarder kronor, det vill säga 36 respektive 43 miljarder kronor mindre än i ESV:s prognos.

Prognosen i siffror

 

 2015

 2016

BNP – procentuell utveckling
Fasta priser, kalenderkorrigerad 

 2,4

 2,7

Finansiellt sparande – miljarder kronor
Offentliga sektorn 

 -81

 -56

Finansiellt sparande - procent av BNP
Offentliga sektorn 

 -2,0

 -1,3

Marginal till utgiftstaket – miljarder kronor

 9

 24

Budgetsaldo – miljarder kronor 

 -69

 -29

Källa: ESV

Publicerat av

Cecilia Helland

Ansvarig skribent på Etablering Utomlands.

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items