.

© Copyright – EtableringUtomlands.se
Fel
  • Fel vid laddning av flödesdata.
Sverige - RUT 2015

Sverige - RUT 2015

Publicerat av Cecilia Helland måndag, 02 februari 2015.

20 000 sysselsatta och 600 000 kunder. De senaste fem åren har RUT-branschen växt med i genomsnitt 20 procent årligen, och ännu ser vi inga tecken på avtrappning.

I denna rapport presenterar Almega den senaste branschstatistiken, regionala sysselsättningstal och ser över vad som kan hända om regeringen förändrar branschens spelregler.

Regeringens tänkta halvering av RUT-avdraget kan få ödesdigra konsekvenser för den bransch som idag sysselsätter 20 000 svenskar.

- Regeringen menar att halveringen endast skulle påverka en liten grupp köpare, men ser man till de faktiska konsekvenserna av systemförändringar för RUT-avdraget kommer det att påverka hela branschen mycket negativt, säger Ulf Lindberg, näringspolitisk chef Almega.

Rapporten tittar på fallet med det danska hemserviceavdraget, som likt RUT hade en stark positiv utveckling tills man började justera reglerna. Lika snabbt som branschen hade uppstått så försvann den. Enligt Ulf Lindberg visar det att förändringar i sig, snarare än förändringens innebörd, är problematiskt för branschen.

-Om systemet uppfattas som osäkert eller föränderligt flyr både kunder och företagare, som vi kan se från det danska exemplet så var det just regelförändringar som sänkte branschen. I Sverige skulle det innebära att tusentals svenskar åter skickas ut i arbetslöshet.

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har drygt10 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Till Rapport - Ladda ner dokumentet

Publicerat av

Cecilia Helland

Ansvarig skribent på Etablering Utomlands.

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items