.

© Copyright – EtableringUtomlands.se
Fel
  • Fel vid laddning av flödesdata.
Svineriet Med Gatutiggeriet i Stockholm

Svineriet Med Gatutiggeriet i Stockholm

Publicerat av Tony Harkén tisdag, 11 november 2014.

Ta del av fakta från en 18 månaders undersökning på plats i Stockholms gatuliv om det organiserade tiggeriet genomförd av Peter Ortvik.

Inga åsikter eller personliga färgningar ingår i rapporten, endast logisk konsekvensanalys, byggd på observationer och uträknade resultat av denna forskning.

Arbetet är inte inriktat på att särskilja individer, grupper eller ursprung hos de dokumenterade tiggarna utan skall ses som att den benämnda gruppen ”gatutiggarna”, här enbart behandlas som en homogen grupp endast existerande på grund av var och hur de utför dessa handlingar, inte vilka de är.

Ta del av – Peter Ortviks undersökning - http://frontface.se/magazine/2014/11/05/resultat-och-analys-av-18-manaders-undersokning-on-tiggeriet-i-stockholm/

Publicerat av

Tony Harkén

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items