.

© Copyright – EtableringUtomlands.se
Fel
  • Fel vid laddning av flödesdata.
Sweden Life Science Investment Year 2013

Sweden Life Science Investment Year 2013

Publicerat av Tony Harkén torsdag, 04 oktober 2012.

Sjutton svenska Life science organisationer gör gemensam sak och marknadsför Sweden Life Science Investment Year 2013.

Ett år fyllt av exponering för partners och samarbeten inom områdena läkemedel, bioteknik, diagnostik och medicinsk teknik.

Med Sweden Life Science Investment Year 2013 vill organisationerna knyta samman branschens resurser till ett starkt Life Science Sverige med samverkan mellan akademi, industri och vård, kopplat till goda investeringsmöjligheter.

Under Sweden Life Science Investment Year 2013 genomförs ett större antal stora event i Sverige och de nordiska länderna, där huvudevenemanget är BioPartnering Future Europe då 2-3000 internationella investerare och partners beräknas besöka Stockholm och Norden.


Hitintills är följande möten inbokade:

Biotech Umeå Investment Day, Stockholm, 31 jan

Focus on Diagnostics and Biomarkers, 13-14 feb, Uppsala

Health 2.0 Kista, 22-24 mars

Bioequity, Stockholm, 22-23 maj

SALSS (endast inbjudna) augusti

Medtech Investment Day Nordic, Helsingfors, 2-3 september

Park Annual, Göteborg, september

Medicinteknik dagarna, oktober

Biopartnering Future Europe, Stockholm, 13-15 oktober

Kista ICT/SSCI, Connected, datum ej fastställt

Välkommen!
Biotech Umeå, Det Medicinska Malmö, Flemingsberg Science, GöteborgBIO, HealthCap, Innovativa Mindre Life Sciencebolag, Invest Sweden, Läkemedelsindustriföreningen, Medicon Valley Alliance, Stockholm Business Region, Stockholm Science City Foundation, Stockholm- Uppsala Life Science, SwedenBIO, Swedish American Life Science Summit, Swedish Medtech, SwedNanoTech och UppsalaBIO.

Stockholm Life Solna-Stockholm är ett nav för forskning och utveckling inom life science i Hagastaden. Området där Solna och Stockholm möts är redan idag ett kraftfullt centrum där akademisk kunskap, företag samt hälso- och sjukvården samarbetar för att bidra till bättre hälsa och livskvalitet.

 

Publicerat av

Tony Harkén

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items