.

© Copyright – EtableringUtomlands.se
Fel
  • Fel vid laddning av flödesdata.
Tullfria insatsvaror från 1 juli 2018

Tullfria insatsvaror från 1 juli 2018

Publicerat av Tony Harkén lördag, 30 juni 2018.

Nu finns uppdaterade listor över de jordbruks- och industrivaror som du tullfritt kan importera till EU från ett tredje land.

Syftet med tullfriheten är att du som företagare inom EU ska kunna få tillgång till råvaror, halvfabrikat och komponenter som inte finns tillgängliga eller inte tillverkas inom unionen.

Företag inom EU har möjlighet att ansöka om tullfri import för vissa varor. Om en sådan ansökan beviljas, kan alla importörer inom EU utnyttja tullfriheten, oavsett vilket land varorna exporteras från.

En förutsättning för tullfri import är att varorna är insatsvaror och ingår i vidare tillverkning inom EU. För vissa varor kan det även finnas krav på hur de används. Det kan dessutom finnas en gräns för hur stor mängd av en vara som kan importeras tullfritt, en så kallad kvot. För mängder utöver den tullfria kvoten gäller den ordinarie tullen. För att utnyttja en tullkvot gäller principen om först till kvarn.

Uppdaterade listorna över tullfria varor

Lista på varor som omfattas av tullfrihet för en obegränsad kvantitet

Lista på varor som omfattas av tullfrihet men för en begränsad kvantitet (tullkvot)

Ansök om tullfrihet för andra insatsvaror

Läs mer om hur företag kan ansöka om tullfrihet för andra insatsvaror

Källa - www.kommers.se/

Publicerat av

Tony Harkén

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items