.

© Copyright – EtableringUtomlands.se
Fel
  • Fel vid laddning av flödesdata.
Unga vill bli företagare

Unga vill bli företagare

Publicerat av Tony Harkén måndag, 31 oktober 2016.

Intresset för företagande växer hos finländska unga. Allt flera studerande verkar som företagare och håller företagande som ett sannolikt karriäralternativ.

I Finland har företagande aldrig varit så populärt som det är nu. När vi ännu i slutet av 90-talet hade 120 000 privatföretagare är de nu nästan 190 000. Delvis beror den här stora ökningen på att världen och arbetsmarknaden förändrats men det finns också en klar förändring i inställningen till företagande.

– Aldrig tidigare har man sett lika positivt på företagande som nu. Anseendet för företagande är klart på väg upp, säger Atte Rytkönen som är juridiskt ombud vid Företagarna i Finland

Särskilt hos unga ökar intresset för företagande. Enligt den studerandebarometer som Företagarna i Finland genomförde år 2014 anser 21 procent av de högskolestuderande att det är sannolikt eller mycket sannolikt att de blir företagare.

– För några år sedan var de här siffrorna betydligt mindre. Då tänkte man att lönearbete är det som man siktar på efter studierna. Nu ses företagande som ett lika beaktansvärt alternativ, säger Rytkönen.

Företagande populärare i högskolan

Företagande under studietiden är nu också allt populärare. Enligt studerandebarometern verkar nästan 10 000 högskolestuderande som företagare. Företagandet är vanligare i yrkeshögskolorna än på universiteten.

Av högskolorna är det studerande i Hanken, Villmanstrands tekniska universitet, Aalto-universitetet och Vasa universitet som oftast bedömer att de sannolikt blir företagare. Störst var intresset bland dem som studerar teknik och trafik, samhällsvetenskaper, företagsekonomi och förvaltning samt i kulturbranschen.

Det som ökat studenternas positiva inställning till företagande är den ökade företagarfostran i skolorna och samarbetet med företagare. Studenterna upplever också att de som företagare kan förverkliga sig bättre än som löntagare.

– För unga är det särskilt viktigt att de får jobba med sådant som de tycker om. Man tänker att man som företagare kan göra det som man allra helst vill.

Från studerande till företagare

- Nästa 10 000 högskolestuderande verkar som företagare.

- Det är 1,6 gånger mera sannolikt att den som studerar i en yrkeshögskola är företagare än den som studerar vid ett universitet.

- 25 procent av de manliga och 18 procent av de kvinnliga studerandena ser företagande som ett sannolikt karriäralternativ.

- De studerande vars far är företagare antar mera sannolikt än andra att de blir företagare.

Publicerat av

Tony Harkén

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items