.

© Copyright – EtableringUtomlands.se
Fel
  • Fel vid laddning av flödesdata.
Vårdbranschen 2013: Små utdelningar i växande bransch

Vårdbranschen 2013: Små utdelningar i växande bransch

Publicerat av Cecilia Helland tisdag, 28 oktober 2014.

Den privata vård- och omsorgssektorn bestod 2013 av drygt 12 000 företag med 137 500 årsanställda.

Omsättningen var 103,1 miljarder kr och utdelningarna 2,9 miljarder kr, alltså var utdelningarna i vårdsektorn knappt tre procent av omsättningen. De företag som gick med vinst återinvesterade 3,8 miljarder kr. Rörelsemarginalen var 7 procent.

Det visar en genomgång av samtliga företag i branschen som Vårdföretagarna redovisar idag.

- Det är en myt att de privata vårdgivarna gör stora vinster i vårdsektorn. Det här är företagare som sliter med lönsamheten precis som i andra branscher, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef på Vårdföretagarna.

Tillväxen för branschen låg 2013 på 10 procent. 93 procent av alla företag i branschen har färre än 20 anställda.

vard

Om undersökningen

Statistiken avser den totala privata vård- och omsorgsbranschen och baseras på data från Soliditet/Bisnode. Ett uttag ur Soliditets databas gjordes den 20 augusti 2014. Definitionen av branschen tar utgångspunkt i de företag som är medlemmar i Vårdföretagarna. Bisnodekoderna som används vid uttagandet är följande: Ambulans, Behandlingshem barn och ungdom, Behandlingshem vuxna, Dentallab, Företagshälsovård, Handikappomsorg, Hem- & Assistenttjänst, Hälso- och sjukvårdsmottagning, Laboratorium, Plastikkirurgi, Psykiatri, Psykologi & samtalsterapi, Rehabiliteringsvård, Sjukgymnast, Sjukhus, Tandläkare, Äldreomsorg.

Branschens data har manuellt behandlats för att utesluta verksamhet som inte kan betraktas som vård- och omsorg.

Årets resultat avser samtliga företag i branschen, både de med positivt och negativt resultat.

Återinvesteringar avser de företag med positivt resultat efter skatt och finansiella poster minus utdelning. Företag som går med förlust anses inte minska återinvesteringarna. Återinvesteringar kan också ha skett innan skatt i många fall men de kan vi inte mäta. Det vill säga att de totala återinvesteringarna är sannolikt större än de siffror vi presenterar.

Rörelsemarginal avser rörelseresultat efter avskrivningar delat med nettoomsättning.

Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och branschorganisation för vårdgivare som bedriver vård och omsorg i privat regi oavsett driftform. Vårdföretagarna arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället. Föreningen har ca 2 000 medlemsföretag med fler än 90 000 årsanställda.

Publicerat av

Cecilia Helland

Ansvarig skribent på Etablering Utomlands.

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items