.

© Copyright – EtableringUtomlands.se
Fel
  • Fel vid laddning av flödesdata.
  • Cyprus – After the storm

    You are invited to join us for a breakfast seminar where we will discuss the recent developments in Cyprus, the post-bailout reality on the ground and its effect on the island as a jurisdiction. Läs mer...

EU-baden har blivit bättre

EU-baden har blivit bättre

Publicerat av Cecilia Helland torsdag, 29 maj 2014.

EU:s badvatten har blivit bättre. Det visar den årliga rapport som EU-kommissionen och Europeiska miljöbyrån (EEA) har publicerat.

Bara två procent av EU-baden hade ej godkänd status, det vill säga dålig badvattenkvalitet eller att medlemslandet ännu inte hunnit ta prover i så många år som krävs enligt badvattendirektivet.

Bäst badvatten under 2013 hade Cypern (100 procent), Luxemburg (100 procent), Malta (98,9 procent), Kroatien (94,9 procent) och Grekland (93,2 procent). änder med störst andel ej godkända badvatten är Estland (5,7 procent), Holland (5,1 procent), Belgien (3,5 procent) och Frankrike (3,5 procent).

Det är vanligt att de länder som rapporterar badvattenkvaliteten första gången har en stor andel ej godkända badvatten. Så var det för Albanien 2013 som hade 8,2 procent ej godkända badvatten.

I Sverige har andelen EU-bad med åtminstone tillfredsställande badvattenkvalitet minskat med 7,5 procentenheter till 79,6 procent.

Om du vill veta mer om en specifik badplats i din kommun kan du hitta information på - Badplatsen

Publicerat av

Cecilia Helland

Ansvarig skribent på Etablering Utomlands.

cypern

Klockan i Cypern

CY - Time
There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items