.

© Copyright – EtableringUtomlands.se
Fel
  • Fel vid laddning av flödesdata.
Danskar handlar allt mer från Kina

Danskar handlar allt mer från Kina

Publicerat av Cecilia Helland tisdag, 22 oktober 2013.

Totalt sett ökar handeln på nätet kraftigt såväl i Danmark som i Norden i övrigt.

Fler än 8 av 10 konsumenter handlar på nätet i Danmark, och mer än hälften av de danska e-butikerna har ökat sin försäljning under det senaste året.

Nordiska, europeiska och inte minst kinesiska butiker är med och konkurrerar om de danska köparnas penningbörser. Färska siffror visar att antalet danskar som handlar från kinesiska nätbutiker ökar med över 60 % från 2012 till 2013. Eftersom näthandeln är gränsöverskridande, får de danska butikerna vässa sig och erövra såväl danska som kunder från andra länder.

Undersökningen från Bring visar att nordbor har gott förtroende för webbutiker från andra nordiska länder, så det ligger nära till hands för de danska handlarna att vända blicken mot de köpstarka norrmännen och den stora mängden e-handlande svenskar.

- Handel över nätet med norrmän är en stor möjlighet för danska nätbutiker. I Norge finns många köpare som önskar större utbud och inte är så fokuserade på pris som danskarna, säger Jens Rom, direktör för Bring i Danmark.

Brings årliga e-handelsrapport pekar på ett antal trender och förändrade köpbeteenden i den snabbt växande marknaden för handel på nätet. Rapporten baseras på en nordisk undersökning bland mer än 4 000 konsumenter, 750 företag samt djupintervjuer med experter inom e-handel.

Publicerat av

Cecilia Helland

Ansvarig skribent på Etablering Utomlands.

danmark

Klockan i Danmark

DK - Time
There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items