.

© Copyright – EtableringUtomlands.se
Fel
  • Fel vid laddning av flödesdata.
Danske Bank Insight report: Impact Startups

Danske Bank Insight report: Impact Startups

Publicerat av Tony Harkén söndag, 15 juli 2018.

Trend: Marknaden för Socialt entreprenörskap växer, men saknar långsiktiga intäktsmodeller

Nyckelinsikter från Danske Banks Insight report: Impact Startups 

1. De nordiska sociala entreprenörskapsscenen består av små bolag, endast 13 procent har mer än 10 anställda. Det typiska bolaget sysselsätter 3-5 personer.

2. Nordiska startups som verkar inom hållbarhet visar på en stark tillväxt. Den genomsnittliga tillväxten var 78 procent mellan 2015 och 2016. Det är fler hållbara startups som växer än de bolag som skalar ner.

3. Men 74% har svårt att finna en långsiktig intäktsmodell. Något som påverkar möjligheterna att finansiera sig via riskkapital eller lån.

4. En tredjedel av de Sociala entreprenörerna fokuserar på FN-målet 12: Hållbar konsumtion. Merparten har inriktning på delningsekonomin och/eller hållbara lösningar inom mode, hushåll och mat.

5. 25 % av de hållbara företagen fokuserar på FN-målet 3: Hälsa och välbefinnande. Vanligast är att bolagen har skapat en affärsidé för att förbättra mental hälsa samt välbefinnande hos den äldre generationen.

6. Väldigt få bolag fokuserar på FN-målet 14: Liv under vatten samt FN-mål 15: Liv på land

7. Rapporten visar att det finns stora affärsmöjligheter inom förnybar energi, sjukvård, hälsa, matavfall vilket många startups upptäckt. Men anmärkningsvärt är att det ett förvinnande litet antal som fokuserar påskog, en av Sveriges basnäringar som borde erbjuda intressanta möjligheter.

8. De nordiska sociala startupsscenen består av små bolag, endast 13 procent har mer än 10 anställda. Det typiska bolaget sysselsätter 3-5 personer. 

Ta del av rapport - http://www.mynewsdesk.com/material/pressrelease/2577785/download?resource_type=resource_attached_pdf_document

Publicerat av

Tony Harkén

danmark

Klockan i Danmark

DK - Time
There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items