.

© Copyright – EtableringUtomlands.se
Fel
  • Fel vid laddning av flödesdata.
Stadium avvecklar verksamheten i Danmark

Stadium avvecklar verksamheten i Danmark

Publicerat av Tony Harkén torsdag, 04 augusti 2016.

Den 22 juli 2016 ingick Stadium Sweden AB och Sport 24 A/S ett avtal om försäljning av Stadium Danmark A/S. Försäljningen gäller från den 30 september 2016 och är föremål för konkurrensmyndigheternas godkännande.

Genomförandet av försäljningen inväntar därför konkurrensmyndighetens godkännande. Om godkännandet erhålls kommer alla Stadium-butiker i Danmark att säljas på ovanstående datum till Sport 24.

De senaste åren har varit en tuff period för många sportaktörer i detaljhandelsbranschen. Men trots detta har sportkedjan Stadium fortsatt sin tillväxt. Den senaste årsredovisningen visade ett bra räkenskapsår med en försäljningsökning på fem procent men efter flera års svaga siffror i Danmark väljer Stadium att lämna marknaden.

– Under 2016 har vi genomfört nyetableringar i både Sverige och Finland och öppnat vår tredje butik utanför Norden, i Hamburg. Försäljningen i Danmark har dock inte ökat i takt med förväntningarna. Stadiums styrelse fattade därför i juli ett strategiskt beslut att lämna marknaden, säger Karl Eklöf, vd på Stadium.

Strax efter att beslutet fattats skrevs ett avtal om försäljning med Sport 24. Den danska aktören tar därmed över den befintliga verksamheten, Stadium Danmark, och dess tillgångar i månadsskiftet september-oktober 2016.

– Siffrorna för Danmark har inte stått sig mot våra förväntningar och övriga marknader. Vi fattade det strategiska beslutet om en avveckling först efter att vi hittat en stark och solid ägare som kunde ta över verksamheten i sin helhet och erbjuda all befintlig personal fortsatt anställning, något som kändes viktigt för oss. Nu ser vi fram emot nya satsningar och etableringar, fortsätter Karl Eklöf.

Sport24 är väletablerade på den danska marknaden med 45 butiker. Totalt omfattas sju Stadium-butiker vars personal, lokaler samt stora delar av lager tas över av de nya ägarna. All Stadium-personal erbjuds därmed anställning hos Sport 24.

– I och med uppköpet av Stadiums sju butiker, inklusive butikerna i Köpenhamn, har vi nått målet om att bli en landstäckande sportkedja snabbare än förväntat. Vi ser fram emot att, i tätt samarbete med personalen, utveckla butikerna vidare, säger Henrik Bruun, vd och huvudägare av Sport24.

Publicerat av

Tony Harkén

danmark

Klockan i Danmark

DK - Time
There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items