.

© Copyright – EtableringUtomlands.se
Fel
  • Fel vid laddning av flödesdata.
Svenskt modernt träbyggande till Kina

Svenskt modernt träbyggande till Kina

Publicerat av Cecilia Helland tisdag, 24 november 2015.

Med landsbygdsminister Sven-Erik Bucht i spetsen åkte en delegation från Sverige till Kina och Beijing den 24 november.

Den 26 november arrangeras bland annat ett seminarium om modernt träbyggande. Från svensk träbyggnadsindustri medverkar bland annat Arne Olsson, Folkhem, Tomas Alsmarker, Nyréns Arkitektkontor och Stefan Lindbäck, Lindbäcks Bygg.

Det var i september som Kina beslutade att de ska öka sitt byggande i trä. Beslutet innebär ett stort genombrott för träbyggande på världens största byggmarknad.

I Kina har regeringen blivit allt mer medveten om träbyggandets fördelar. Branschorganisationen Svenskt Trä har, inom ramen för European Wood som är ett europeiskt samarbete inom träindustrin, arbetat nära kinesiska byggmyndigheter i syfte att överföra kunskap om normer och standarder för ett modernt träbyggande. Arbetet har innefattat studieresor, kommittéarbete och demonstrationsprojekt och har pågått sedan 2005.

-Beslutet att främja trä som byggnadsmaterial bygger också på att miljömedvetenheten är stor i Kina i dag. De står inför stora utmaningar i att minska utsläppen och klimatpåverkan. Trä är ett förnybart byggnadsmaterial som kan hjälpa Kina att minska deras klimatpåverkan, säger Mikael Eliasson, direktör för Svenskt Trä.

Seminariet om träbyggnad är en del av en större resa som arrangerats av LRF Skogsägarna.

-Vi ska utbyta erfarenheter med Kina och visa på de stora fördelarna med modernt träbyggande. Förutom klimatfrågan är träbyggandet också oslagbart när det gäller resurs- och kostnadseffektivitet, säger Susanne Rudenstam, Sveriges Träbyggnadskansli, som ser Kinas intresse för att främja trä som en del i ett globalt ”uppvaknande” för trä som byggnadsmaterial:

- När världens länder om bara några dagar samlas i Paris för att förhandla fram ett nytt klimatavtal måste det hållbara byggandet ha en framskjuten position. Modernt träbyggande är här en naturlig beståndsdel.

Resan till Kina arrangeras av LRF Skogsägarna. Från LRF deltar bland annat förbundsordförande Helena Jonsson och Sven-Erik Hammar, ordförande för LRF Skogsägarföreningar. 

Publicerat av

Cecilia Helland

Ansvarig skribent på Etablering Utomlands.

kina

Klockan i Hong Kong, Kina

CN - Time
There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items