.

© Copyright – EtableringUtomlands.se
Fel
  • Fel vid laddning av flödesdata.
Lettiska bönder prisas för sina initiativ att skydda Östersjön

Lettiska bönder prisas för sina initiativ att skydda Östersjön

Publicerat av Cecilia Helland onsdag, 24 september 2014.

Juris Cīrulis och Vija Cīrule i Lettland har utsetts till WWF Baltic Sea Farmers of the Year 2014 vid en ceremoni i Warszawa, Polen.

De belönas med 10 000 euro för sina insatser att minska jordbrukets bidrag till övergödningen av Östersjön

– Jordbrukarna får ofta skulden för de problem med övergödning av Östersjön som vi har i dag. Men med den här utmärkelsen kan vi verkligen visa och informera om alla de goda initiativ som finns i regionen för att uppnå ett mer miljövänligt jordbruk, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF.

Under de senaste 20 åren har Juris Cīrulis och Vija Cīrule vidtagit många åtgärder för att utveckla en sluten och miljövänlig produktionscykel på sin gård. Ett exempel är återvinning av gödsel i en biogasstation som producerar el och användbara biprodukter. De har också konstruerat våtmarker, skyddszoner och sedimenteringsdammar.

– Östersjön är fortfarande ett av de mest hotade haven i världen och övergödning har identifierats som det enskilt viktigaste hotet – där jordbrukets avrinning är den främsta orsaken. Utmärkelsen skapades av WWF för att tydliggöra betydelsen av lantbrukare som tar egna initiativ för att minska näringsläckaget till Östersjön, säger Ottilia Thoreson, koordinator, WWF Baltic Ecoregion Programme.

Juris Cīrulis och Vija Cīrule prisas för hur de optimerar resursanvändningen på sin gård och samtidigt driver ett framgångsrikt konventionellt jordbruk. De är angelägna om att förmedla sina kunskaper och erfarenheter om hållbara jordbruksmetoder till andra. Paret välkomnar och tar emot lokala bönder som vill se hur modern teknik kan användas för att göra jordbruket mer effektivt – och miljövänligare.

– Lantbrukarna är en del av lösningen och bäst på att undervisa varandra om nya metoder för att åstadkomma en förändring av Östersjöns miljö, säger Lennart Gladh, övergödningsexpert på WWF.

WWF Baltic Sea Farmer of the Year Award är en tävling som ska inspirera lantbrukare i hela Östersjöregionen att aktivt delta i kampen mot övergödningen. Syftet med utmärkelsen är att lyfta fram bästa praxis för ett Östersjövänligt jordbruk och att belöna och stödja lantbrukare som tar till innovativa åtgärder för att minska näringsläckaget från sina gårdar. Den regionala vinnaren belönas med 10 000 euro, de övriga åtta nationella vinnarna med 1 000 euro var.

Priset delades ut vid en ceremoni på den internationella Östersjökonferensen "A Greener Agriculture for a Bluer Baltic Sea" i Warszawa, Polen.

Den svenska finalisten, ”Årets svenska Östersjöbonde”, Fredrik Andersson i Gamleby, Västerviks kommun, mottog nyligen sitt pris av kronprinsessan Victoria vid en ceremoni på Finlands ambassad i Stockholm.

Tävlingen instiftades 2009 av WWF i samarbete med Baltic Farmers Forum for the Environment samt jordbruksorganisationer runt Östersjön.

Juryns motivering till WWF Baltic Sea Farmer of the Year Award 2014:
Den internationella juryn tilldelar Juris Cīrulis och Vija Cīrule utmärkelsen för sitt målmedvetna utvecklingsarbete att minska näringsläckaget till den lokala och regionala miljön. Gårdens produktionscykel är välbalanserad och resurser och biprodukter återanvänds, till exempel genom en biogasstation som återvinner gödsel från mjölkkor. En växande kedja av produkter skapas och den negativa miljöpåverkan minskar avsevärt. Juryn imponeras av gårdens anlagda våtmarker för att samla och lagra näringsämnen. Vinnarna välkomnar besökare – lantbrukare, studenter och forskare till sin gård och marknadsför sina strategier genom en väl utformad hemsida. De är utmärkta ambassadörer för ett miljömedvetet jordbruk. Juryn hoppas att deras positiva exempel ska inspirera andra lantbrukare i Östersjöregionen.

Publicerat av

Cecilia Helland

Ansvarig skribent på Etablering Utomlands.

lettland

Klockan i Lettland

LV - Time
There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items