.

© Copyright – EtableringUtomlands.se
Fel
  • Fel vid laddning av flödesdata.
Export av norsk sjömat mer än fördubblad på 10 år

Export av norsk sjömat mer än fördubblad på 10 år

Publicerat av Cecilia Helland fredag, 08 januari 2016.

Under 2015 exporterade Norge sjömat för 74,5 miljarder NOK till 143 länder. Det innebär en ökning med 8 procent, 5,8 miljarder NOK, jämfört med rekordåret 2014.

Sverige är den sjätte viktigaste marknaden för norsk export av sjömat.

– Under ett år med handelsblockader på flera marknader och importstopp i Ryssland, blev resultatet bättre än förväntat. En svag norsk krona i kombination med god efterfrågan på särskilt färskvaror bidrog till nytt exportrekord för norsk sjömat, säger Terje E. Martinussen, administrativ direktör på Norges sjömatråd.

Sjömatexporten till EU når för första gången 50 miljarder NOK, en tillväxt på 17% under 2015. EU tar emot 67% av den totala exporten av norsk sjömat och är den i särklass viktigaste marknaden för den norska fiskeindustrin.

Ett annat viktigt signum för den norska fisk- och skaldjursexporten är att över 60 procent är färskvaror, samtidigt som denna andel ökar.

– Tillväxten i EU och USA under de senaste åren visar också vikten av att myndigheter och industrin samarbetar väl för att åstadkomma en god marknadstillgång. Bra handelsavtal är avgörande för att uppnå tillväxt på nya marknader i framtiden, säger Martinussen.

Sverige en viktig marknad – norsk lax dominerar
Sverige är den sjätte viktigaste marknaden för norsk export av sjömat efter Polen, Danmark, Frankrike, Storbritannien och Nederländerna. Totalt exporterades sjömat till Sverige till ett värde av 3,5 miljarder NOK under 2015 – en ökning på 13% i värde och 3% i volym.

De populäraste arterna för hemmakonsumtion i Sverige är lax, torsk, sill och räkor som tillsammans står för över 50% av hushållens köp. Norsk sjömat har en stor marknadsandel för dessa, för lax är siffran 98%.

Sverige var den sjunde viktigaste marknaden för norsk laxexport under 2015 då 44 500 ton exporterades till ett värde av 2,5 miljarder NOK – en ökning i värde med 14% och 11% i volym jämfört med föregående år.

Synar man de senaste fem åren har laxexporten till Sverige ökat med 31% i volym och 77% i värde.

Färsk hel lax är den största exportprodukten och visar inte bara att lax är populärt hos konsumenter, utan även betydelsen norsk lax har för den svenska matindustrin. Den största delen av den färska hela laxen filéas i Sverige och säljs antingen som filéer till konsument eller gravas eller röks.

Lax är den mest populära fisksorten hos svenska konsumenter, både i hemmet och på restaurang. Konsumtionen av sjömat per capita i Sverige står stadigt sett över året, men med en tillväxt bland yngre konsumenter där det är just lax som bidrar till denna.

Exporten av färsk torsk till Sverige har haft en god utveckling de senaste fem åren med en ökning på 24% i volym och 44% i värde. Lägre kvoter under 2015 gav en nedgång i volymen, men en fortsatt tillväxt i värde. Sett i ett femårsperspektiv har dessvärre exporten av fryst torsk inte haft en lika positiv utveckling, men siffrorna för 2015 visar på en volymökning med 10% och en värdeökning på 27%.

Globala rekordsiffror för lax och torsk
Norge exporterade lax och örret för 50 miljarder NOK under 2015. Detta är ett rekordstort exportvärde, en ökning med drygt 8% eller 3,9 miljarder NOK.

Norge exporterade torsk för ett värde av 13 miljarder 2015. Det är också rekord, med en ökning med 8 procent eller knappt 1 miljard NOK. I linje med minskade kvoter minskade exportvolymen för torsk med 13 procent.

Norge exporterade klippfisk (saltad och torkad torsk) för 4 miljarder NOK och färska torskprodukter för 2,8 miljarder år 2015.

– Norge har aldrig tidigare exporterat så höga nivåer av klippfisk och färska torskprodukter som under 2015. Ökat fokus på kvalitet, riktade marknadsföringsinsatser och en gynnsam växelkurs har lett till hög efterfrågan på dessa produkter, säger Martinussen.

Lägre kvoter för makrill och sill
Minskade kvoter ledde till en nedgång i försäljningen av både makrill och sill. Makrillexporten landande på 3,8 miljarder NOK år 2015, vilket är en minskning med 306 miljoner NOK, eller 7%, jämfört med 2014. Sillexporten uppgick till 2,4 miljarder NOK år 2015, en minskning med 12% eller 327 miljoner NOK.

Exporten av skaldjur ökar kraftigt
Norge exporterade räkor och skaldjur för 1,5 miljarder NOK under 2015. Det är en ökning med 52% jämfört med 2014. Den starka tillväxten beror främst på ökad export av räkor, snökrabba och kungskrabba.

Våra viktigaste exportmarknader
År 2015 exporterade Norge sjömat till 143 länder. Av dessa är Polen den största enskilda marknaden, som stod för 6,9 miljarder NOK under 2015. Polen är en allt viktigare konsumentmarknad, men en betydande del av exporten till Polen går till bearbetning och vidare distribution till den europeiska marknaden.

Danmark är nu den näst största marknaden för norsk fisk och skaldjur, och är likt Polen en viktig marknad för vidare bearbetning och transport. Norska exporten till Danmark låg på 6,4 miljarder NOK under 2015, vilket är en ökning med 1,4 miljarder eller 27% jämfört med föregående år. Detta gör också Danmark till vår största tillväxtmarknad under 2015.

Publicerat av

Cecilia Helland

Ansvarig skribent på Etablering Utomlands.

norge

Klockan i Norge

NO - Time
There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items