.

© Copyright – EtableringUtomlands.se
Fel
  • Fel vid laddning av flödesdata.
Högre pensionsålder i Norden

Högre pensionsålder i Norden

Publicerat av Cecilia Helland tisdag, 14 januari 2014.

Den genomsnittliga pensionsåldern kommer att öka under de närmaste åren, även om man antar att det inte sker några större förändringar i pensionsregler.

Detta följer av en ökande utbildningsnivå och att personer med hög utbildningsnivå har en relativ hög pensionsålder. Syftet med analysen var att visa hur den genomsnittliga pensionsåldern varierar beroende på utbildningsnivå och utbildningsinriktning, samt att belysa skillnader mellan länderna.

Ett annat syfte var att göra enkla linjära framskrivningar för att visa hur den nuvarande stocken av sysselsatta i åldern 50-74 år kommer att minska i storlek fram till 2020 att minska i storlek mot år 2020 på grund av pensioneringar.

Nordiska Ministerrådets Rapport redovisar resultatet av datainsamling och analys för Danmark, Sverige, Norge och Finland.

Publicerat av

Cecilia Helland

Ansvarig skribent på Etablering Utomlands.

norge

Klockan i Norge

NO - Time
There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items