.

© Copyright – EtableringUtomlands.se
Fel
  • Fel vid laddning av flödesdata.
Norges arbetskraftsinvandring undersöks

Norges arbetskraftsinvandring undersöks

Publicerat av Cecilia Helland onsdag, 06 november 2013.

Två av Mittuniversitetets forskare deltar i en internationell studie om Norges rekrytering av arbetskraft utomlands.

Delar av studien handlar om vilka erfarenheter som finns bland arbetskraftinvandrare i Norge, och på vilket sätt olika aktörer som exempelvis svenska Arbetsförmedlingen och bemanningsföretag påverkar utvecklingen.

Gunilla Olofsdotter, fil dr i sociologi, och Kristina Zampoukos, fil dr i kulturgeografi ska tillsammans med forskare i Norge undersöka olika aktörers roll på arbetsmarknaden när det gäller arbetsmigration från Sverige till Norge.

Projektet leds av fil dr i kulturgeografi Ann Cecilie Bergene vid Arbeidsforskningsinstituttet i Oslo och inkluderar forskare från Norge, Sverige och Litauen. Forskarna kommer att kartlägga de nätverk av aktörer, exempelvis Arbetsförmedlingen och bemanningsföretag, som formar migrationsflödena över nationsgränserna.

- Gruppen av forskare där vi ingår kommer också att undersöka hur faktorer som klass, kön, nationalitet och ålder påverkar migranternas möjligheter på en allt mer internationaliserad arbetsmarknad, säger Kristina Zampoukas.

Projektet (The Impact of Temporary Work Agencies on the Politics of Work) omfattar tio miljoner norska kronor och finansieras av Norges Forskningsråd.

Publicerat av

Cecilia Helland

Ansvarig skribent på Etablering Utomlands.

norge

Klockan i Norge

NO - Time
There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items