.

© Copyright – EtableringUtomlands.se
Fel
  • Fel vid laddning av flödesdata.
Rädda Barnens mammaindex: Olika verklighet i världens städer

Rädda Barnens mammaindex: Olika verklighet i världens städer

Publicerat av Cecilia Helland onsdag, 06 maj 2015.

Medan allt fler barn i världen får uppleva sin femårsdag, består skillnaderna mellan den rika och fattiga delen av världen.

Urbaniseringen har också skapat en ny tydlig klyfta i städerna.

I Rädda Barnens årliga mammaindex framgår det att i en majoritet av de undersökta länderna är risken för att dö dubbelt så stor för de fattiga barnen i städerna som för de rika.

Årets mammaindex har inte bara studerat skillnaderna för villkoren att vara mamma mellan olika länder, utan också tittat på hur den globala urbaniseringen har skapat ytterligare en klyfta mellan rika och fattiga.

-Vi ser hur skillnaderna mellan rika och fattiga i städerna visar sig på ett så brutalt sätt som i barnadödligheten. Men alla måste ha samma rätt att få tillgång till bra hälsovård. För att krympa skillnaderna behöver vi också se till att man satsar mer jämlikt på utbildning, säger Rädda Barnens generalsekreterare Elisabeth Dahlin.

Förutom att jämföra skillnaderna i städerna i låginkomstländer, har en särskild studie genomförts över barnadödligheten i 25 av de rikaste ländernas huvudstäder. Här hamnar Stockholm på andra plats efter Prag. Washington DC, i likhet med USA som helhet, hamnar i botten av listan jämfört med de andra rika länderna.

När det gäller enskilda länder består mönstret från tidigare år, i topp ligger länderna i Norden med Norge i topp, i andra änden av listan finns länder där det råder krig, konflikter eller humanitära kriser.

-I Somalia är det mer än var sjunde barn, 15 procent, som dör innan de fyllt fem år. Samtidigt ser vi globala tecken på framsteg, varje dag är det 17 000 färre barn som dör i världen än för 25 år sedan. Därför är det är en sorglig insikt att det fortfarande är så enorma skillnader mellan toppen och botten på listan, säger Elisabeth Dahlin.

Rädda Barnens mammaindex är framtaget utifrån internationell statistik och grundar sig på fem indikatorer: barnadödlighet, mödradödlighet, utbildningslängd, BNP, och kvinnlig representation i nationellt parlament.

Topp tio

1 Norge

2 Finland

3 Island

4 Danmark

5 Sverige

6 Nederländerna

7 Spanien

8 Tyskland

9 Australien

10 Belgien

Botten tio

169 Haiti

169 Sierra Leone

171 Guinea-Bissau

172 Tchad

173 Elfenbenskusten

174 Gambia

175 Niger

176 Mali

177 Centralafrikanska Republiken

178 DR Kongo (Kongo-Kinshasa)

179 Somalia

Publicerat av

Cecilia Helland

Ansvarig skribent på Etablering Utomlands.

norge

Klockan i Norge

NO - Time
There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items