.

© Copyright – EtableringUtomlands.se
Fel
  • Fel vid laddning av flödesdata.
Siemens levererar vindkraftverk till landbaserad vindkraftpark i Norge

Siemens levererar vindkraftverk till landbaserad vindkraftpark i Norge

Publicerat av Tony Harkén tisdag, 05 juli 2016.

Siemens har fått i uppdrag att leverera 50 vindkraftverk till en av de största vindkraftsparkerna i Norge. I uppdraget ingår även installation och driftsättning.

Den förnybara energin som produceras kommer att användas av Google i deras datacenter runt om i Europa.

Projektutvecklare är Zephyr AS och Norsk Vind Energi AS, och finansiär är Blackrock. Vindkraftverken, som vardera har en kapacitet på 3.2 MW och en rotordiameter på 113 meter, kommer att uppföras i Rogaland, söder om Stavanger. Vindkraftsanläggningen Tellenes kommer att producera ren energi motsvarande årskonsumtionen hos 30 000 norska hushåll. Google kommer enligt avtalet använda den förnybara energin som produceras i sina datacenter runtom i Europa.

Siemens kommer även att ansvara för drift och service enligt ett långsiktigt avtal.

"Tech-företag som Google täcker allt mer av sina ökande energibehov med ren vindkraft”, säger Thomas Richterich, vd för landbaserad vindkraft på Siemens division Wind Power and Renewables. ”Vi är stolta över att vara delaktiga i den här utvecklingen genom vår direkt-drivna teknik. Tellenes kommer att vara ett av de största landbaserade vindkraftsprojekten i Norge.”

Siemens kommer att leverera sitt direkt-drivna vindkraftverk SWT-3.2-113 till Tellenes. Konstruktion kommer att börja i juli 2016, och projektet är planerat att vara i full drift i slutet av 2017.

Vindkraftsprojektet kommer att försörja Googles europeiska datacenter med förnybar energi under 12 år. Detta gränsöverskridande projekt är möjligt tack vare Europas alltmer integrerande elmarknad. Speciellt den skandinaviska elbörsen Nord Pool tillåter Google köpa förnybar energi med norska ursprungscertifikat – och förbruka motsvarande mängd energi någon annanstans i Europa.

Publicerat av

Tony Harkén

norge

Klockan i Norge

NO - Time
There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items