.

© Copyright – EtableringUtomlands.se
Fel
  • Fel vid laddning av flödesdata.
Vill du veta mer om export till Norge?

Vill du veta mer om export till Norge?

Publicerat av Tony Harkén onsdag, 11 september 2013.

Västsvenska Handelskammaren och Business Sweden hälsar dig välkommen till uppstartsmöte för nästa V.E.S. satsning den 16:e september 2013.

Satsningen riktar sig mot västsvenska Life Science och Healthcare företag med fokus att supportera deltagarna i att undersöka potentialen inom segmentet och öppna en ny eller utveckla befintlig exportmarknad i Norge.

Den ökande andelen äldre och en begränsad nationell medicinteknisk produktion har föranlett ett stort behov och hög efterfrågan av effektiviseringar och innovationer inom den norska vården. Hälsa och omsorg har således fått rekordstora anslag i statsbudgeten 2013 där bl.a. 100 miljoner går till välfärdsteknologi och 70 miljoner till IKT för sjukhusen. Genom ett stort nätverk och goda kontakter på den norska marknaden kommer detta projekt bland annat ge svenska deltagande företag möjlighet att träffa beslutsfattare och inköpare både nationell och regional nivå

Vi vill att ditt företag ska få de rätta förutsättningarna för internationell tillväxt. Detta uppnår vi genom att inom V.E.S. sätta samman beprövade verktyg för exportkunskap, marknadsarbete och försäljning. Vi förstärker erbjudandet genom att sammanfoga Västsvenska Handelskammarens och Business Swedens kunnande och arbetssätt. Dessutom finns det möjlighet för SME* företag att få sina internationaliseringskostnader halverade inom V.E.S., genom Västra Götalandsregionens och Region Hallands medfinansiering**

Vill du veta mer?

Då är du hjärtligt välkommen till V.E.S. startmöte:

  • Gästtalare berättar om deras erfarenheter från försäljning till Norge
  • Få information om sjukvårdssektorn i Norge samt hur projektet kan bidra till ditt företags internationella tillväxt
  • Möt Västsvenska Handelskammarens och Business Swedens specialister på internationell affärsutveckling
  • Västra Götalandsregionen informerar om medfinansieringsmöjligheter för ditt företag
  • Kom i kontakt med andra företagare som verkar inom Healthcare och Life Science

Seminariet är kostnadsfritt. Vi bjuder på matigare lunchsmörgås.

Välkomna!

Tid | 16:e september 2013, kl.11.00–13.00
Plats |  Västsvenska Handelskammaren, Mässans gata 18, Göteborg

 

 

För anmälan

Publicerat av

Tony Harkén

norge

Klockan i Norge

NO - Time
There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items