.

© Copyright – EtableringUtomlands.se
Fel
  • Fel vid laddning av flödesdata.
6 178 företag i konkurs under 2018

6 178 företag i konkurs under 2018

Publicerat av Tony Harkén onsdag, 02 januari 2019.

Under 2018 gick 6 178 svenska företag i graven. Det är en ökning med 11 procent jämfört med året innan.

Antalet anställda som berördes av konkurserna ökade med hela 18 procent detta året – totalt drabbades 17 841 personer. Dessutom är det första gången på fem år som konkurserna nu ökar i alla tre storstadsregioner samtidigt. Störst ökning är dock i Örebro.

Efter fem år av väldigt låga konkursnivåer har konkurserna i Sverige vänt uppåt – det är slutsatsen när kreditupplysningsföretaget Creditsafe presenterar helårssiffror för konkursåret 2018. Totalt gick 6 178 aktiebolag i konkurs under året vilket kan jämföras med 5 574 året innan. Konkurserna har ökat varje månad senaste sju månaderna detta år. Den genomsnittliga konkurssiffran de senaste tio åren är 5 846, en differens på 332 konkurser mot årets siffra.

– När vi summerar konkursåret 2018 så är det dyster läsning. Efter ett stabilt första halvår, ökade konkurserna markant under sommaren, en negativ utveckling som fortsatt under hela hösten. Det trendbrott som vi noterade i juli var starten på flera månader med dramatiska ökningar. Tyvärr är vår prognos att uppgången håller i sig även under 2019, säger Henrik Jacobsson, VD på Creditsafe.

Majoriteten av aktiebolagskonkurserna inträffade i de tre storstadsregionerna och en tredjedel ägde rum i Stockholms län (2 124). Alla tre storstadsregioner uppvisar en procentuell ökning av företagskonkurser, något som inte inträffat sedan 2013.

- Denna trend tillsammans med det faktum att det är många större bolag sett till både omsättning och flera antal anställda, gör att vi inte ser något tecken på att konkurserna kommer att minska i antal framöver, fortsätter Henrik Jacobsson.

Årets i särklass största konkurs blev flygbolaget NextJet i Stockholms län. NextJet Sverige AB och dotterbolaget NextJet Aktiebolag hade en samlad omsättning på 858 miljoner och 211 anställda. Även Ecotrans Kontinent AB (556 miljoner), Mårtenssons Bil i Hörby AB (543 miljoner) och Segerström & Svensson AB (467 miljoner) är bland de största konkurserna under året. Totalt är det 24 företag med över 100 miljoner i omsättning som gått i konkurs.

En av de mest omskrivna konkurserna under året är det danska moderbolaget Top-Toy, en större konkurs som även påverkade samtliga BR-Leksaker och Toys "R" Us butiker och anställa i Sverige. Koncernen har endast en filial i Sverige och listas därmed inte med bland de 10 största aktiebolagskonkurserna.

Verkstadsföretaget Segerström & Svensson med sina 283 anställda var också en av de största arbetsgivare som försatts i konkurs. Detta tillsammans med arbetsförmedlingens leverantör, Radix Kompetens AB, där 297 anställda drabbades. Samtliga konkurser under året har berört 17 841 anställda. Jämfört med förra årets siffra på 15 112 anställda – så är det en ökning med 18 procent.

Konkurserna under året ökade i 15 av 21 län. Störst ökning noterades i Örebro (40%), Södermanland (25%) och Västra Götaland (16%). Länen med starkast utveckling och som går mot strömmen med en minskning av konkurser är Gotland (-55%), Jämtland (-18%), Västmanland (-9%), Jönköping (-8%), Blekinge (-2%) och Gävleborg (-1%).

Under december och årets sista månad registrerades 419 aktiebolag i konkurs, vilket kan jämföras 417 i december förra året. Även om ökningen denna månad inte var lika markant som tidigare, försattes flera stora företag i konkurs. Den största konkursen under december blev ståltillverkaren Scana Steel Björneborg AB med en omsättning på 424 miljoner enligt senaste bokslutet. Detta följdes av byggföretaget Rosento Bygg & Material AB med 232 miljoner i omsättning.

Antal aktiebolagskonkurser uppdelat per län - helåret 2018

Län December
2018
December
2017
Årsbasis
2018
Årsbasis
2017
Årsbasis
skillnad %
Blekinge 2 3 63 64 -2%
Dalarna 7 14 156 146 7%
Gotland 2 3 15 33 -55%
Gävleborg 13 12 150 152 -1%
Halland 7 11 141 127 11%
Jämtland 2 1 50 61 -18%
Jönköping 13 20 140 153 -8%
Kalmar 6 5 100 88 14%
Kronoberg 5 7 85 79 8%
Norrbotten 7 6 122 119 3%
Skåne 67 73 867 812 7%
Stockholm 139 125 2 124 1 878 13%
Södermanland 13 9 168 134 25%
Uppsala 10 17 219 192 14%
Värmland 8 12 125 118 6%
Västerbotten 2 7 117 104 13%
Västernorrland 7 9 116 111 5%
Västmanland 11 9 121 133 -9%
Västra Götaland 69 53 858 738 16%
Örebro 11 7 184 133 40%
Östergötland 18 13 191 166 15%
Ej definerat 0 1 66 35  
Totalt 419 417 6 178 5 574 11%


10 största aktiebolagskonkurserna under helåret 2018

  Företag Omsättning (tkr) Anställda Postort
1. Nextjet Sverige AB 566 557 61 STOCKHOLM-ARLANDA
2. Ecotrans Kontinent AB 556 580 55 MALMÖ
3. Mårtenssons Bil i Hörby AB 543 540 83 HÖRBY
4. Segerström & Svensson AB 467 312 283 ESKILSTUNA
5. Scana Steel Björneborg AB 424 189 194 BJÖRNEBORG
6. VA Components i Hässleholm AB 306 088 82 HÄSSLEHOLM
7. NextJet Aktiebolag 291 339 150 STOCKHOLM-ARLANDA
8. Swedish Tobaksgrossisten AB 269 054 4 MALMÖ
9. Johnsson & Almén Entreprenad AB 242 913 40 NORRKÖPING
10. Rosenta Bygg & Material AB 232 256 85 ÅKERSBERGA


10 största arbetsgivarna i konkurs under helåret 2018 

  Företag Omsättning (tkr) Anställda Postort
1. Radix Kompetens AB 177 142 297 MALMÖ
2. Segerström & Svensson AB 467 312 283 ESKILSTUNA
3. Miroi AB 160 771 238 GÖTEBORG
4. Scana Steel Björneborg AB 424 189 194 BJÖRNEBORG
5. Bafob AB 155 255 174 BROMMA
6. NextJet Aktiebolag 291 339 150 STOCKHOLM-ARLANDA
7. Svensk Miljöinstallation AB 61 688 140 STOCKHOLM
8. Gallerix AB 99 688 128 UPPSALA
9. Laniakea Hem AB 53 948 121 STOCKHOLM
10. Hubbr Contact Center AB 46 555 105 UPPSALA

Publicerat av

Tony Harkén

spanien

Klockan i Madrid, Spanien

ES - Time
There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items