.

© Copyright – EtableringUtomlands.se
Fel
  • Fel vid laddning av flödesdata.
Stockholm - Barometern nu på lägsta nivån på sex år

Stockholm - Barometern nu på lägsta nivån på sex år

Publicerat av Tony Harkén söndag, 17 februari 2019.

Stockholmsbarometern för fjärde kvartalet 2018 faller dramatiskt och når sin lägsta nivå på sex år. Samtidigt faller hushållens syn på framtiden till den lägsta uppmätta nivån sedan 2010.

- Så väl hushåll som företagen i de flesta branscherna är dystrare än på länge och synen på ekonomin och framtiden är generellt väldigt negativ, säger Stefan Westerberg, seniorekonom på Stockholms Handelskammare.

Efter en tid av normalstark konjunktur vänder Stockholmsekonomin nedåt under det fjärde kvartalet 2018. Konjunkturen i Stockholm försämras påtagligt och faller till en nivå som är sämre än normalt. Försvagningen innebär att Stockholmsbarometern nu befinner sig på den lägsta nivån på nära sex år.

Stockholmsbarometern backar med 7 enheter sammantaget och näringslivets konfidensindikator minsta med 7,1 enheter, vilket är den starkaste nedgången sedan den europeiska skuldkrisen.

- Det är ett tufft kvartal med internationella orosmoln som tornat upp sig i form av processen runt Brexit, hotande handelskrig och negativa signaler om den ekonomiska utvecklingen i Euroområdet. Samtidigt har vi på hemmaplan saknat regering samtidigt som kompetenskrisen förvärrats. Det skapar givetvis oro och osäkerhet hos företagen, säger Stefan Westerberg.

- Vi kan också se att företag i lejonparten av alla branscher har en dystrare bild på kommande anställningar som är en konsekvens av det försämrade konjunkturläget i Stockholm, säger Stefan Westerberg,

Hushållens konfidensindikator faller med 5,3 enheter till en nivå på 92,4. Så låg notering på hushållens konfidensindikator har inte uppmätts vid något tillfälle sedan 2010.

- Det finns en tydlig övervikt av hushåll i Stockholm som tvivlar på ekonomin och många som bor i bostadsrätt ser exempelvis att värdet på den egna bostaden fallit en hel del. Det är så klart en faktor som skruvar ner förväntningarna och hur man ser på den framtida utvecklingen, säger Stefan Westerberg.

Publicerat av

Tony Harkén

spanien

Klockan i Madrid, Spanien

ES - Time
There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items