.

© Copyright – EtableringUtomlands.se
Fel
  • Fel vid laddning av flödesdata.
Sverige - Fler 65-åringar än 20-åringar driver eget företag

Sverige - Fler 65-åringar än 20-åringar driver eget företag

Publicerat av Tony Harkén söndag, 10 mars 2019.

Sverige står inför en utmaning med åldrande företagsbefolkning. Få företag drivs idag av den yngre generationen och det är framför allt ett växande problem på glesbygden.

Enligt statistik från SCB är det vanligare att pensionärer driver företag, än personer under 30.

– Det finns en tydlig svacka bland egenföretagare i sina mest produktiva år, vilket troligen beror på bristen av trygga villkor, säger Lars Strömberg från Småföretagarna.

Det finns olika anledningar till att företagarna i Sverige är äldre. Bland annat är det för att en del pensionärer väljer att starta företag för att dryga ut pensionen och för att hålla sig sysselsatta. Det kan också bero på att det helt enkelt inte finns någon som kan eller vill ta över företagen när ägaren går i pension, varpå ägarna stannar kvar långt upp i åldrarna. Intresset bland yngre att driva företag har dessutom minskat de senaste åren, eftersom det bland annat saknas trygga villkor som gör att du kanske vågar ta de risker som kommer med företagandet.

Lars Strömberg är egenföretagare och förbundssekreterare i Småföretagarnas Riksförbund. Han menar att trygghetsfaktorn spelar stor roll, och att det är därför fler äldre, som inte står inför lika stora risker, är företagare.

– Är du i 30 till 40-årsåldern och har familj, har du kanske inte möjligheten att vara utan lön en period. Du behöver också ofta tryggheten som kommer med en anställning, de förmåner som finns med till exempel föräldraledighet, semester och sjukersättning, säger Lars Strömberg.

Nya sätt ska locka unga

Att det är många företag som kommer att tvingas lägga ner inom den närmsta tiden slår allra hårdast mot glesbygden. Det finns tydliga regionala skillnader i Sverige, där regioner i Norrland har det allra tuffast på grund av låg befolkningstäthet.

Enligt statistik från SCB:s databas, och beräkningar som Småföretagarna själva har gjort, är 70 procent av företagarna i Mellersta Norrland över 50 år. Fyra av tio företagare har redan passerat pensionsåldern. Enligt Lars Strömberg är dessa siffror oroväckande, eftersom det finns en risk att många av de här företagen inte kommer att få nya ägare och därmed försvinner nyttiga verksamheter från orten.

För att locka fler unga att söka sig till företagandet satsar nu Småföretagarna på attraktiva erbjudanden.

– Vi arbetar med att ta fram ett trygghetspaket för unga företagare. Det innehåller bland annat en personlig mentor, rådgivning, ekonomisystem och trygga försäkringar de första två åren. Vi tror verkligen på att ökad trygghet för företagare är vägen att gå, då kommer fler få upp ögonen och våga satsa, avslutar Lars Strömberg. 

Bild - Lars Strömberg, förbundssekreterare i Småföretagarnas Riksförbund

Publicerat av

Tony Harkén

spanien

Klockan i Madrid, Spanien

ES - Time
There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items